Berch, Cornelis Jacobsz van den (1720-1748)

Cornelis Jacobsz van den Berch, zoon van Jacob Janze van den Berg en Geertruij Cornelisse Baars, gedoopt 4 juli 1720 te De Bilt (#), overleden ca. 10 augustus 1748 te De Bilt (getroffen door de bliksem)

Ondertrouwd 18 oktober 1743 en gehuwd op 30 november 1743 te De Bilt (#) met

Jacoba Jans Geijtenbeek, dochter van Jan Cornelisz en Weijntje Geurts, gedoopt 11 januari 1722 te Woudenberg (get: Marij Rijkz) (#), begraven 7 februari 1805 te De Bilt (#)

Gehuwd op 11 mei 1749 te De Bilt met

Gerrit Cornelisz van den Hoeve, zoon van Cornelis Dirksz van Hoeven en Marrigje Jacobs van Stam, gedoopt 16 november 1721 te De Bilt, begraven 21 februari 1804 te De Bilt

Op 10 augustus 1748 heeft Christiaen Sanderson, schout van Oostbroek en de Bilt, ‘kennisse gegeven dat Cornelis van den berg, oud omtrent 30 jaren, aan de Steenstraat onder een boom staende door den donder is geslagen’. Een dag lager geeft het Hof Provintiaal van Utrecht toestemming om hem ‘sonder schouwe te mogen begraven’.

Op 6 juni 1803 compareren voor de schout van Oostbroek en de Bilt ‘Gerrit van den Hoeve en Jacoba Jansse van Gijtenbeek, echtelieden, woonende op deezen Dorpe, zijnde de comparanten gezond van verstand en tot het passeeren deezes volkomen in staat, als ons klaar bleek’ voor het opstellen van hun testament. Zij wijzen de langstlevende van hen aan als erfgenaam. Zij verklaren verder dat bij het vooroverlijden van Gerrit hun zoon Cornelis van den Hoeve ‘alle de Meubilen, Huisraden en inboedel, tafel en beddegoed, mitsgaders alle de kleederen tot der testateuren lijf behooren, zoo van linnen als wollen, gouden, zilvers en voords alles wat naar scherpheid van rechten onder huisraad, inboedel, kleederen en lijfcieraad begreepen kan worden alsmeede nog een somma van Vijf Honderd Guldens Holland Courant’. Verder verklaren zij ’tot hunne eenige en algeheele Ergenamen in hunne natelatene goederen, roerende en onroerende, mitsgaders actien en crediten, bij deezen te nomineren en institueeren Jacobus van den Berg en Weijntje van den Berg, zijnde kinderen van de testatrice in eerder Huwelijk geprocreeerd, mitsgaders Cornelia van den Hoeve, Jannetje van den Hoeve, Cornelis van den Hoeve en Willen van den Hoeve, aan de testateuren in echte verwekt, en zulks ieder voor een gerechte zesde part” (#).

 

Uit dit huwelijk:

1  Jacobus van den Berg

2  Wijntje van den Berg, gedoopt 26 maart 1747 te De Bilt, overleden 28 januari 1820 te Huizen. Gehuwd met Hendrik Lustig, werkman, zoon van Lammert Lustig en Harmpje van den Berg, gedoopt 3 november 1748 te Huizen, overleden 28 januari 1824 te Huizen

 

Uit het 2e huwelijk (van Jacoba Jans Geijtenbeek):

Cornelis van den Hoeve, gedoopt 22 maart 1750 te De Bilt, overleden 30 mei 1844 te De Bilt. Gehuwd op 29 januari 1797 te De Bilt met Johanna Brosius, dochter van Johannes Brosius en Ulleken van Dam, gedoopt 14 december 1749 te De Meern, overleden 8 februari 1835 te De Bilt

Cornelia van den Hoeve, gedoopt 19 november 1752 te De Bilt, overleden 13 oktober 1827 te Breukelen-St. Pieters. Ondertrouwd op 21 oktober 1774 en gehuwd op 6 november 1774 te Zuilen met Hendrik van Voorneveld, zoon van Gijsbert van Voorneveld en Clasina van Frikkum, gedoopt 14 maart 1745 te Breukelen, begraven 12 juni 1802 te Zuilen. Ondertrouwd op 31 augustus 1804 en gehuwd op 16 september 1804 voor het gerecht te Zuilen en ondertrouwd op 2 september 1804 en gehuwd op 20 september 1804 te Utrecht met Hendrik Boshuijsen, zoon van Antoni Boshuijsen en Catriena Hoendervanger, gedoopt 2 maart 1757 te Woerden, overleden 28 januari 1815 te Utrecht

Jannigje van den Hoeve, gedoopt 27 oktober 1754 te De Bilt, overleden 13 december 1823 te De Bilt. Ondertrouwd op 6 september 1800 en gehuwd op 21 september 1800 voor het gerecht te Oostbroek en De Bilt met Jan Takken, zoon van Dirk Takken en Handerijntje van Kooten, gedoopt 12 januari 1755 te Werkhoven, overleden 14 april 1836 te De Bilt

Willem van den Hoeve, gedoopt 5 april 1761 te De Bilt, overleden (?) 28 december 1811 en begraven 31 december 1811 te De Bilt