Bemmel, Mercelis van (-1510/17)

Mercelis van Bemmel, zoon van Gerijt van Bemmel, overleden 1510-1517

Gehuwd met

Feijs NN, overleden < 1517

 

Bronnen: Stamreeks van Bemmel herzien ?, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. XL (1985), 2) razu.nl, 3) NT00061_9. Nadere Toegang op inv. nr 9 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_10. Nadere Toegang op inv. nr 10 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) hogenda.nl, 9) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij ten Dom, 1174-1660, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 10) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010

Op 4 maart 1468 verklaart Dirck Evertsz met Lambert van Bemele en Marcelis van Bemele gebroeders betaald te zijn voor de koop van 3 morgen onder Wijk bij Duurstede.

In 1469 ontving Merselis van Bemel de camerexcijs en de wage om lxxxvii goutguldens; Merselis van Bemel is raad in 1476.

In een overzicht uit 1470 te Cothen: 

 • Jfr Ava van Blickenborch 4 m, bet Marcelis van Bemmel 4 st
 • Altaer in Langbroek 2A (= 7 m), bet Marcelis van Bemmel 7 st
 • Dom 4A (= 14 m), bet Marcelis van Bemmel 14 m.

Op 9 november 1473 geeft Melijs van Zuijlen van Nijevelt thinsgoed te Cothen, dat Marcelis van Bemmel nu gebruikt jrl om 6½ mud weijts en 4 capoen, als bruidsschat voor het huwelijk van zijn dochter Jfr Beatrijs Melijsdr van Zuijlen van Nijevelt met Gijsbrecht van Nijenrode Splinterss.

In 1481 landerijen van de Dom te Cothen: Marcelis van Bemmel, na Claes Willem Janss Stultinck 14 m.

In 1494 tienden van de Dom te Cothen: Middelvelt: Mercelis van Bemmel.

In 1495: Dit sijn die borgers woenende inder gerichte van Wijck buten der stadt. In iiiiC xlviii Rutger van der Muer, Jan van Dwaersdijck, Gerit Jacobss, Mercelis van Bemmel.

Op 20 februari 1497 huurt Marcelis van Bemmell 14 m te Cothen, die hij zelf lest had.

In 1499 is Marcelis van Bemmel door de proosdij ten Dom beleend met:

 • 7 morgen in Cothen, belast met 2 schelling 1 penning. In 1505 Marcelis van Bemmel,
 • het goed Compostella, belast belast met 6 penning 1 oort, die hij in erfpacht (‘eerscap’) heeft van de kerk te Utrecht,
 • 4 morgen in Cothen, afkomstig van Lambert Cluting, belast met 7 penning,
 • 3 morgen 2 hont in Cothen, belast met 6 penning 1 oort. In 1505 Marcelis van Bemmel,
 • 2½ morgen in Cothen,
 • 14 hont in Cothen, afkomstig van Stoters, belast met 4 penning 1 oort. In 1505 Marcelis van Bemmel voor Gerrit van Nijvelt,
 • 11 hont in Cothen in ‘t Opveld, belast met 2 penning. In 1505 Marcelis van Bemmel,
 • 10½ hont in Cothen, gekocht van Dirck van Broekhuizen Aertsz, belast met 3 penning,
 • 4 hont in Cothen, genaamd Molenland, belast met 2 penning,
 • goed van het kapittel van Utrecht, dat Jan Cluting in erfpacht had van de kerk van Utrecht, belast met 6 penning 1 oort,
 • Moeselsakker in Cothen, belast met 6 penning 1 oort,
 • het goed in Cothen gekocht van Hendrick Claesz, belast met 6 penning 1 oort,
 • het goed in Cothen, groot 3½ morgen, dat de tijnsman heeft van Gherit de Coninck, belast met 6 penning 1 oort.

In een lijst van tijnzen te Cothen uit 1499 is vermeld: 

 • Mercelis van Bemmel van een vicarije te Nederlangbroek is 7 m, 2 s 1 d
 • Mercelis van Bemmel van 11 h int Opvelt, 2 d
 • Mercelis van Bemmel 3 m 2 h van hemzelf, 6 d 1o.

Op 7 december 1499 voor Willem Modde rechter te Cothen, compareert Dirc Maess en transporteert 3m te Cothen op Mr Claes Lavennis proest te Leijden en kanunnik ten Dom. Over waren als tijnsgenoten Marcelis van Bemmel en Willem Goes.

Tienden van de Dom te Cothen in 1500: Opvelt Mercelis van Bemmel 20 sc.

In het overzicht van oudschildgeld te Cothen is vermeld: 1501 Marcelis van Bemmel 29 m, betaalt Bartholomeus Wouterss 29 m; 1511 Marcelis van Bemmel, doorgehaald, nu: Aelbert Hugen 29 m, betaalt Aelbert Hughen Verweij 29 m.

Op 24 maart 1503 is Lijsbeth Gerritsdr van Bemmel, na dode van haar broer Willem van Bemmel, beleend met 14 hont op Wegemaet, bo Marcelis van Bemmel, ben Bernt Utenengh. Voor haar doet hulde Jan de Cruijf Dirckx hoir man, waarna meteen opdracht aan Gijsbert Marcelisz van Bemmel die zijn vader Marcelis erin lijftocht. In 1507 ‘daags na St Lambertsdag’ wordt Evert Mercelisz van Bemmel beleend na dode van zijn broer Gijsbert, waarna meteen opdracht aan Aelbert van der Weije Hugenss, onder renunciatie van Jan Marcelisz van Bemmel, Everts broeder.

In 1505 is Marcelis van Bemmel beleend met 3½ morgen in Cothen, belast met 6 penning 1 oort.

Domproesten tijns te Cothen in 1505

 • Mercelis van Bemmel 7 m hoert tot eenre vicarie in Nederlangbroek, 2 s 1 d
 • Mercelis vrsz van 14 hont toebehorend Gerijt van Nyevelt, 4 d 1 o
 • Mercelis vrsz van 11 hont int Opvelt van hemzelf, 2 d
 • Mercelis vrsz van 3 m 2 h van hemzelf, 6 d 1 o
 • Mercelis vrsz van 3½ m van hemzelf, 6 d 1 0.

Op 28 maart 1508 huren Marcelis van Bemmel en Aelbert Hugensz 14 m te Cothen, streckend van Wijcker- oft Cothersloet tot het gasthuijs van Wijck te Rijnwert.

In een overzicht van landerijen van de Dom onder Cothen uit 1509 is vermeld: Aelbert van der Weij alias Marcelis van Bemmel et prius Nicolaes Willemsz Stultinck 14 m.

In 1509-1510 Marcelis van Bemmel “cum fili…excoider obijt.

Op 14 februari 1510 ontvangt Aelbert Hugensz van der Weij na opdracht van Aleijt Tijman Cluetinckxdr, Hendrick van Huesdens huijsvrou, en van Mercelis van Bemmel van rechten en toeseggen door Aellijt Tijman Cluetincks huisvrouw, met vrije tijnsweer van 3 m 2 h te Cothen streckend van Trechtwech op aen de Rijn. 

In 1517 gebruikt Albert Hugenss 3 m 1 h 28 sc aft int Middelbroeck. Hier af heeft de kerck 1 Rij Gu jrl; nog 2 hont in het vrsz lant is pro memorie Marcelis van Bemmel cum uxore sua Feijs in Mei.

 

Uit dit huwelijk:

Evert Marcelisz van Bemmel, overleden > 29 mei 1518

Gijsbert van Bemmel, overleden 1503-1507

Jan Marcelisz, overleden > 1525. Gehuwd met Arck NN, overleden > 10 januari 1554

4  (?) Lise Mercelis van Bemmel