Bemmel, Gerijt van (ca. 1405-<1487)

Gerijt van Bemmel, poorter van Wijk bij Duurstede (1450), geboren ca. 1405, overleden < 22 februari 1487

Gehuwd met

Elsbee Gerijts die Roije, overleden > 23 april 1457

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_9. Nadere Toegang op inv. nr 9 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) hogenda.nl, 5) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010

Landerijen van de Dom te Cothen: 1427 Gerrit van Bemmel 2 hoeven.

In 1430 tienden van de Dom te Cothen:

 • Ossenweert: Jan Spronck, borgen Henric Goes, Gerrit van Bemael en Steven van Cleve
 • Overrijnschevelt: Henric Cluetinc, borgen: Henric Prijs en Gerrit van Bemael.

In het overzicht van morgengeld te Cothen in 1434-1436: Gerijt van Bemmel 6 m.

In 1436 tienden van de Dom te Cothen: Wtvelt: Claes die Rode, borgen Jan Spronck en Gerijt van Bemael.
Op 17 oktober 1436 Jacob van Gaesbeeck beleent Gerijt van Bemmel met 6 m te Cothen en geeft dezelfde dag het vruchtgebruik van de helft van dit goed aan de vader van Gerijts vrouw Elsbee: Mr Gerijt die Roije. Op 23 april 1457 draagt Gerrit van Bemmel op (na afstand van de lijftocht van zijn vrouw Elsbeen) 6 m te Cothen waarmee Jacob van Gaesbeeck vervolgens Jan van Embrick beleent.

In 1438 tienden van de Dom te Cothen:

 • Opvelt: Dirck Willemss, borgen Claes Henricss, Gerrit van Bemmel en Herman van Lewen
 • Middelvelt en Wtvelt: Claes de Roeij, borgen Jan Spronck, Gerrit van Bemmel
 • Overrijnschevelt: Henric Stultinck, borgen Herman van Lewen en Gerrit van Bemael.

In 1439 tienden van de Dom te Cothen: Opvelt: Claes van Ynghen, borgen Dirc Evertss, Gerrit van Bemael en ‘Costinus de Coten’.

In 1440 tienden van de Dom te Cothen: Middelvelt: Gerit van Bemael, borgen Claes die Roij en Claes van IJngen.

In 1441 tienden van de Dom te Cothen: 

 • Opvelt: Jan Claess, borgen Henric Cluetinck, Gerrit van Bemael en Aernt Aelbertss
 • Middelvelt: Gerrit van Benmael, borgen Claes die Rode, Jacob van Muden
 • Wtvelt: Willem Janss Cruven, borgen Claes Henricss, Gerrit van Bemale en Jan Spronck.

In 1441 ‘post Agneten’ Gerit van Bemmel ende Henric Kloetijng tot Coten ellic 1 boet tegen Henric Stultijng van wtdoen.

In 1442 tienden van de Dom te Cothen: 

 • Opvelt: Gerrit van Bemael, borgen Jan van Velpen en Henric Cloetinck scultetus
 • Wtvelt: Willem Jan Cruvensoen, borgen Jan Spronck, Dirc Evertss en Gerrit van Bemael.

In 1444 tienden van de Dom te Cothen:

 • Opvelt: Gerrit van Bemael, borgen Herman Evertss, Jan van Bemael en Lambert Henrickx
 • Middelvelt: Lambert Henrickx, borgen Gerrit van Bemael, Jan Spronck en Claes Henrickx
 • Wtvelt: Gerit Jacobss, borgen Gerrit van Bemael, Steven Jacobss en Jan Gerritss.

In 1446 tienden van de Dom te Cothen: Overrijnschevelt: Claes die Rode, borgen Gerrit van Bemael, Willem die Cruve.

In 1447 landerijen van de Domproosdij te Cothen: Gerrit van Bemale 2 hoeven.
In 1447 tienden van de Dom te Cothen:

 • Opvelt: Ghijsbert Elijsz, borgen Gerrit van Bemael, Henric Goes en Jan van der Eem
 • Middelvelt: Jan Willemss, borgen Jan van Lochorst, Gerrit van Bemael, Elijaes van Lochorst
 • Wtvelt: Jan Spronc, borgen Gerrit van Bemael, Aernt van Zijll en Aernt Loeff.

Anno dusent vierhondert ende dat daer inder stadt sijn poorter gewoerden dese naebescreven: L (=1450) Gerit van Bemmel.

In 1452 pachtbrief voor Gerit van Bemmel van 2 hoeven int Opvelt.

In 1467-1468 rekening van het kapittel tot Wijck, ontvangen van Gherit van Bemmel 2 vr. scilde hier gaet af pro memorie Henrici Baers x huisvrouw 1 loot zilver in dec. en noch 1 loot zilver pro mem. Hermanni Baers in sept. en noch 1 qrt pro memorie Jutte Baers in juli, facit 8gu.

Op 20 juli 1474 ontvang Gerrit van Bemmel na opdracht van Willem Claesz de leenweer van 14 hont op Wegemaet. In 1487 op St Petersavont ad Cathedram Willem Gerritsz van Bemmel ontving dit leen na dode van zijn vader.

 

Uit dit huwelijk:

Lambert Gerritsz van Bemmel, overleden 1478-1484. Gehuwd met Beatrijs NN, overleden > 1494

Mercelis van Bemmel

Willem Gerritsz van Bemmel, overleden > 22 februari 1487

Lijsbeth Gerrits van Bemmel, overleden > 24 maart 1503