Worringen, Geurt van

Geurt van Worringen

Gehuwd met

Margaretha Schickenberch, overleden ca. 1668 te Keulen (D)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 9 maart 1668 procureert Geurt van Worringen, cammemaecker, wonende in de Weerde, zijn tante Agnes Schickenberch, wonende te Wesel, tot verkoop van erfhof genaamd Friedenschickenberch in ambt Solingen en tot regeling financiële zaken. Geurt van Worringen is mede-erfgenaam van zijn moeder Margreta Schickenberch in leven gehuwd met Geurt van Worringen; zij woonde in Keulen, Remersgas. Op 1 juni 1669 procureert Geurt van Worringen, kammemaecker, wonende in Louwenrecht, zijn tante Agnes Schickenberch, weduwe van Johan Cronenberch, wonende te Wesel, om zijn erfportie uit de nalatenschap van zijn moeder Margareta Schickenberch, in leven gehuwd met Geurt Worringen en overleden te Keulen, te ontvangen onder afstand van het goed Freedens Schickenberch onder Solingen.

 

Uit dit huwelijk:

Geurt Geurtsen van Worringen