Willemsz, Gerrit (->1630)

Gerrit Willemsz, overleden > 1 augustus 1630

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 1 augustus 1630 stellen Henrick Lambertszn, wonende Hoochlandt, en Aeltgen Gerrits, hun huwelijkse voorwaarden op. Ter eenre zijde Reijer Maesz (tekent Reijer Maessen Robert), Johan Gosensz Taets (tekent Jan Goisen Tas) vanwege Henrick Lambertsz, bruidegom. Ter andere zijde Gerrit Willemsz (tekent als Gerrit Willemss Vos?), Cornelis Gerritsz vanwege Aeltgen Gerrit Willemsz dochter (ook Aeltgen Gerritsdr bruid, zij tekent met merk). Bruid en bruidegom zullen in het huwelijk treden onder de volgende voorwaarden: Henrick Lambertsz. brengt in alle goederen die hij bezit, inclusief have, beesten, koren, actien en kredieten, die hem bij de dood van zijn ouders en broeders etc. zijn aanbestorven. Aeltgen Gerrits brengt in alle goederen die zij bezit. Op voorwaarde dat de ingebrachte goederen van bruidegom en bruid voortaan in de gezamenlijke boedel zullen komen, waarin zij ieder voor de helft deelnemen. Bij overlijden van een van hen beiden, zal gerekend worden of er geen huwelijkse voorwaarden waren opgesteld.

 

Kinderen:

Cornelis Gerritsz

Aeltgen Gerrits