Verwint (van Geel), Claes Woutersz (ca. 1640->1674)

Claes Woutersz Verwint (van Geel), ruijter onder de Compagnie van Luitenant Padburgh van ZKH den Prince van Orangien (1674), zoon van Wouter Willemsz van Geel en Marritjen Cornelis Montfoort, geboren ca. 1640, overleden > 4 januari 1674

Gehuwd met

Barber Jurriaens, geboren ca. 1640, overleden > 18 februari 1672

 

Bron: archiefeemland.nl

In het lidmatenboek van de gereformeerde gemeente van Amersfoort is vermeld ‘Barber Jurriaens, 25 december 1670, St Jorisstraet, Rotoorn, huisvrouw Claes Wouters’.

Op 4 januari 1674 verklaren Henrick Jans de Goijer en Jan Roelofs, borgers van Amersfoort, ‘bij eer ende vromicheijt in plaetse van eede’ ten verzoeke van Claes Wouters van Gheel, ruijter onder Compagnie van Lnt Padburgh van ZKH den Prince van Orangien, dat Van Gheel zes à zeven weken geleden ziek van Amsterdam alhier gekomen is, en dat hij ‘alsnoch sieck ende oock soodanigh onbequaem is dat hij verscheijde malen op den dagh soo stijf int bedde leijt als een staeck’. Zij, getuigen wonen in de in de buijrte van de huijsvrou van den voornoemde Claes van Geel, en dagelicx aldaer verkerende.

 

Uit dit huwelijk:

Wouter Claesen Verwimp

Grietje Claes Verwint, gedoopt 21 maart 1667 te Amersfoort

Aeltje Claes Verwint, gedoopt 11 juli 1669 te Amersfoort

Jannitje Claes Verwint, gedoopt 20 oktober 1670 te Amersfoort, overleden 1670-1672

Jannitje Claes Verwint, gedoopt 18 februari 1672 te Amersfoort