Verhoeven, Johannes (ca. 1690->1743)

Johannes Verhoeven, soldaat onder de graaf van Nassau-Woudenbergh (1712), geboren ca. 1690, overleden > 23 juli 1743

Gehuwd op 16 mei 1712 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Adriana Vileers, dochter van Lodewijck Vileers en Barbara van den Bosch, gedoopt 27 augustus 1693 in de Catharijnekerk te Utrecht (#), overleden 5 februari 1742, begraven te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 22 juli 1742 te Utrecht met

Neeltje Coenraads

 

Johannes en Adriana wonen vanaf hun huwelijk in 1712 tot november 1719 in de gang in een poortje op de oude gragt bij de Geertebrug. Ze krijgen op 18 oktober 1719 een obligatie overgedragen door Adriana’s moeder Barbara van den Bosch van fl 500 ten laste van de provincie Utrecht (#). Op 3 november 1719 kopen zij een ‘huijsinge of camere’ aan de zuidzijde van de ABC straat van Gonda Machtelina de Ruever. Ze verkopen een deel van hun eigendom op 1 december 1741 aan Maria Brouwer. De camere is dan belast met f 300 plecht met 3½% rente.

Adriana laat bij haar overlijden na ‘schere camere off woningen staande ende gelegen binnen dese Stad aan Zuijd zijde van de ABC straat belast met een capitael van drie honderd gulden dat wegens deselve woninge off camere eenige ongelden en renten van ’t voornoemde capitael van drie honderd gulden ten agteren staen’. Door de betalingsachterstand is Jan gedwongen huis te verkopen. Op 1 juli 1743 krijgt hij de goedkeuring van zijn kinderen en op 23 juli 1743 verkoopt Johannes de ‘caamere’ gelegen ‘aan de zuijdzijde van de  ABC straat, daar oostwaards Egbert de Vries en westwaards de cameren van het St Jacobs gasthuijs’ aan Jan van Beuger voor een bedrag van 450 carolus guldens (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Francoise Verhoeven, gedoopt 31 januari 1713 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 14 december 1796, begraven in de Weeskerk te Utrecht. Ondertrouwd op 6 juli 1732 en gehuwd op 22 juli 1732 in de Catharijnekerk te Utrecht met Jan Gorel

2  Lowijsje Verhoeven, gedoopt 24 maart 1715 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 3 maart 1780, begraven in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd op 10 november 1737 en gehuwd op 27 november 1737 in de Domkerk te Utrecht met Christophel Sepp, begraven 10 oktober 1751 in de Nicolaikerk te Utrecht

3  Abraham Verhoeven, soldaat in het regiment van de generaal Baron van Paland (1740), gedoopt 22 november 1717 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 29 januari 1803, begraven in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd op 12 oktober 1740 in de Domkerk te Utrecht met Dirckje Esseling, begraven 24 januari 1797 in de Geertekerk te Utrecht

4  Daniël Verhoeven

5  Roelof Verhoeven, soldaat in ’t Regiment van de Hr Generaal Majoor de Bedarides (1743), gedoopt 28 oktober 1722 in de Domkerk te Utrecht. Gehuwd op 10 oktober 1743 te Wijk bij Duurstede met Johanna van Amerongen

6  Barbara Verhoeven, gedoopt 19 november 1724 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden < 1732

7  Johanna Verhoeven, gedoopt 8 februari 1730 in de Domkerk te Utrecht, overleden 21 juni / 12 november 1734 te Utrecht

8  Barbara Maria Verhoeven, gedoopt 19 augustus 1732 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 21 juni / 12 november 1734 te Utrecht

9  Johanna Verhoeven, gedoopt 4 mei 1735 in de Domkerk te Utrecht, overleden 8 januari 1744, begraven op het Buurkerkhof te Utrecht