Verhoef, Cornelis (1663-<1717)

Cornelis Verhoef, zoon van Abraham Cornelisz Verhoef en Golia Vermij, gedoopt 13 juni 1663 in de Pieterskerk te Leiden (get: Maria Verhoef, Pieter Cornelissen Verhoef) (#), overleden < 10 oktober 1717

Ondertrouwd te Hoogmade en gehuwd op 28 september 1686 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Johanna Boumans, dochter van Dirck Hermansz Boumans en Aefjen Jeseias, gedoopt 10 april 1658 in de Jacobikerk te Utrecht (#), overleden < 10 oktober 1717

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) erfgoedleiden.nl

Op 10 oktober 1717 benoemen Dirk Verhoeff en Sara Verhoeff, onmondige kinderen van Cornelis Verhoeff en Johanna Bouwmans, bijgestaan door hun voogd en oom Pieter van Santen, pedel van de academie te Utrecht, zwager Hendrik van Weijer tot waarneming van zaken in nalatenschap van oudtante Sara Verweij, in leven weduwe van NN van Duuren te Zevenhuizen. Op 11 oktober 1717 benoemt Hermannus Verhoef, zijn zwager Hendrik van Weijer, tot het waarnemen van zaken aangaande de nalatenschap van Sara Vermeij, weduwe van N. van Duuren, zijn oud-tante. Hermannus Verhoef is een zoon en medeerfgenaam van Cornelis Verhoeff en Johanna Bouwmans uit Kedighem.

Op 2 september 1718 benoemen Sara Verhoeff, wonende te Utreght, en Dirk Verhoeff, onmondige broer, Jan Borra om te Leiden een verklaring af te leggen vanwege de 100e penning. Dirk Verhoeff is bijgestaan door zijn broer Hermannus Verhoeff.

 

Uit dit huwelijk:

Hermannus Verhoef, geboren ca. 1690. Ondertrouwd op 31 oktober 1717 en gehuwd op 18 november 1717 in de Jacobikerk te Utrecht (get: Jan van Santen oom, Cornelis van Doorn avus) met Sara Kroese, overleden 13 augustus 1727, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Sara Verhoef, geboren ca. 1695, overleden 9 december 1765 in het Pesthuis te Amsterdam. Ondertrouwd op 23 april 1719 en gehuwd op 11 mei 1719 in de Jacobikerk te Utrecht (get: pater spousi, Herman Verhoef frater)  met Thomas Bijlhouwer, zoon van Gerrit Bijlhouwer en Aeltje Meijers, gedoopt 8 november 1685 te Utrecht, overleden 17 april 1757, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Dirk Verhoef