Valcke, Hendrick (1640-1702)

Hendrick Valcke, schoolmeester te Zandvoort (vanaf 1670), zoon van Jan Valcke en Annetje Laurens, gedoopt 5 februari 1640 te Haarlem (get: Francois van Werveken, Catalijntje Valcke) (#), overleden 11 oktober 1702 te Zandvoort (#)

Gehuwd met

Trijntje Huberts, dochter van Hubert Andriesz, overleden 1666-1670

Ondertrouwd op 26 januari 1670 en gehuwd op 7 februari 1670 te Haarlem (#) met

Grietjen Jans Cloppers, dochter van Jan Clopper, geboren ca. 1645, overleden > 20 december 1682

 

In 1670 is vermeld in de vergadering van de kerkenraad van Zandvoort dat ‘meester Jacobus Hercules van Basler nae dat hij het school-ampt nevens voorleser en singen in de kercke alhier omtrent x jaer bedient hadde is vertrokken nae Haerlem om meester te sijn onder het opsicht van de Edele Heeren Regenten van het kinderhuys te Haerlem. Op de Kerckelijcke vergaderinge gehouden op 25 Julias in tegenwoordicheijt van Adriaen van der Meij, Schout alhier en Claes Jacobsz, Schepen en oud ouderligh, Dirck Gaspersz, de Mulder, regerende diaken en Schepen, Maerten Willemsz, den Draijer, diaken, om te verkiesen een bequaem persoon tot het school-ampt en voorleser en singen van deze plaets te bedienen. Er sijn in confaderatie genomen de nae volgende personen, Gerardus Roorda, woont tot Alckmaer, Hendrick Valcken, woont tot Haerlem, Huibert Dicksz, woont tot Haerlem. Er sijn de meeste stemmen gevallen op Hendrick Valcken, woonachtig tot Haerlem, ’t welck de Ede Heer Baljuw daegs daer aen is bekent gemaekt. Er heeft ons versoeck also toegestaen en daer toe was gedeputeert, ds Spiljardus en Dirck Gaspersz, de Mulder’ (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Anna Valcke, gedoopt 24 oktober 1666 te Haarlem (get: Hubert Andriesz, Susanna Valcke), overleden > 13 april 1686

Uit het 2e huwelijk:

Johannes Hendriksz Valke, gedoopt 27 mei 1674 te Zandvoort (get: Jan Valcke, Aeltjen Verstraeten)

Simon Hendriksz Valke, gedoopt 30 augustus 1676 te Zandvoort (get: Simon Clopper, Altjen Verstraeten sijn huijsvrouw)

Elisabeth Hendriks Valke, gedoopt 8 mei 1678 te Zandvoort (get: Alida Verstraten). Gehuwd met Jan Paulusz

Aeltie Hendriks Valke, gedoopt 12 mei 1680 te Zandvoort (get: Aeltie Verstraten), overleden > 27 maart 1718

Trijntje Hendriks Valke