Teunisz, Jan (-1696/1708)

Jan Teunisz, overleden 1696-1708

Gehuwd met

Jannetje Aarts, overleden > 5 mei 1708

 

Bronnen: 1) archiefeemland, 2) Oudschildgeld Leusden c.s. Stoutenburg, Maarn, Maarsbergen. Historische toegangen van de Gelderse Vallei, deel 16. Bureau voor Familie-Historie, Woudenberg, 1997

In 1696 is Jan Tonissen vermeld in het register van het Oudschildgeld als gebruiker van land onder Maarsbergen (nr. 28), eigendom van de Proosdij. In 1716 is Jan Cornelissen gebruiker (zijn schoonzoon).

Op 5 mei 1708 Jannetje Aarts, weduwe van Jan Theunisz, Jan en Wouter Jansz, voor henzelf en namens hun zwager Jan Cornelisz, getrouwd met Rijckje Jans en voor Aart Jans, minderjarig, kinderen van wijlen Jan Thonisz en zijn vrouw Jannetje Aarts. Zij verkopen aan Margareta Trip, vrouwe van Maarsbergen een huis, twee bergen, een schuur, bakhuis en schapenhok, staande op haar grond in de Meent. Inschrijving van de 40e penning d.d. 15 juni 1708. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 30-07-1708)

 

Uit dit huwelijk:

Jan Jansz

Wouter Jansz

Rijckje Jans

Aart Jansz