Swanenburg, Jan van (1691-1764)

Jan van Swanenburg, verhuurder van rouwmantels, zoon van Leendert van Swanenburgh en Catharina Duijsthoeck, gedoopt 25 januari 1691 in de Jacobikerk te Utrecht (#), overleden 4 mei 1764, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 10 februari 1722 in de Catharijnekerk te Utrecht (#) met

Geertruij van Raaij

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

nJan woont in 1722 in de Backersteeg en Geertrui in de Breestraat. Bij het huwelijk is aangetekend: “schriftelijk consent van bruids ouders get: Ede 29 december 1721, Cornelius van Velsen v:d:m te Ede”. Ze wonen na het huwelijk op de Donkere Gaard (1722), in de Rodenburgerstraat (1724-1727), in de Hamburgerstraat (1728), op de Oude Gragt bij de Volderbrugh (1730) en agter ’t Wijstraat (1731).

Op 31 maart 1722 leent Jan van Swanenburgh een bedrag van f 250 van Henricus de Lange, onmondige zoon van Hendrik de Lange en Hendrina van Swanenburgh, in leven echtelieden. Jan is tevens voogd over de Henricus. Op 12 januari 1726 tekent Jan Swanenborg een schuldbekentenis voor f 399 vanwege een lening bij Barend Blomsaat, coopman in wijnen te Utrecht. Op 16 oktober 1728 verkrijgt Jan van Swanenburg aanspraak op de boedel van Trijntien van Hattum, in leven weduwe van Cornelis van Onderwater.

Op 4 januari 1737 huurt Jan van Swanenburg ‘sekere huijsinge staande aan de oostzijde van de op de Oudegragt, tusschen de Smee en Geertebrugge’ voor jaarlijks ‘de somma van agt en tagtig gulden’ (#). Op 9 februari 1739 tekent hij een huurcontract met Jan Post voor de huur van ‘sekere huijssinge en erve staende ende gelegen binnen dese stad aan de westzijde van de Oudegracht bij de Volderbrugge’ voor jaarlijks ‘de somma van twee en sestig gulden’ (#). Op 6 december 1755 wordt de huur verlengd, nu is de verhuurder Coenradus Smitz.

 

Uit dit huwelijk:

Leenderd Swanenburgh, gedoopt 15 november 1722 in de Domkerk te Utrecht, overleden 17 augustus 1781, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Hermanus Swanenburgh, gedoopt 12 september 1724 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 21 november 1724, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Catharina Swanenburgh, gedoopt 12 september 1724 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 21 november 1724, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Catrina Swanenburgh, gedoopt 25 september 1725 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden > 2 mei 1782. Gehuwd op 15 juli 1755 te Utrecht met Arie van Nooij, zoon van Cornelis van Noij en Hanna van de Bildt, gedoopt 14 september 1726 te Utrecht, overleden < 2 mei 1782

Hendrina Swaanenburgh

NN Swanenburg, begraven 19 juni 1727 op het Catharijnekerkhof te Utrecht

Hermanus Swanenburgh, gedoopt 25 juli 1728 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden 22 november 1729, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Antonij Swanenburgh, gedoopt 25 juli 1728 in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 21 oktober 1764 en gehuwd op 11 november 1764 voor het gerecht te Leusden met Jannetje Hendriksen Boerten, dochter van Jan Boers en Wilmpje Alberts, geboren 1737-1738, overleden 28 juli 1816 te Leusden

Jan Swanenburgh, koopman in kruidenierswaren te Gouda (1780), gedoopt 1 januari 1730 in de Domkerk te Utrecht

10  Hendrik Swanenburgh, gedoopt 15 januari 1731 in de Domkerk te Utrecht, overleden 30 mei 1731, begraven in de Geertekerk te Utrecht

11  Hermannus Swanenburgh, gedoopt 2 juni 1732 in de Domkerk te Utrecht, (?) overleden 24 mei 1737, begraven in de Geertekerk te Utrecht

12  Johanna Swanenburgh, gedoopt 2 juni 1732 in de Domkerk te Utrecht