Stout, Dirck Jansz (-1555/58)

Dirck Jansz Stout, schout van Lexmond en Achthoven, overleden 1555-1558

Gehuwd met

Beertgen Aernouts, overleden > 14 januari 1587

 

Bronnen: 1) j4.landvanbrederode.nl, 2) In het land van Brederode, 5e jaargang nr 4, 1980, 2) hogenda.nl, 3) Leenhoven van de heren van Vianen, 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

Op 14 maart 1539 wordt Gijsbert Arnoutsz beleend met 6 morgen land in Achthoven, waarna overdracht aan Dirk Stout Jansz. Op 24 januari 1558 Roelof Stout bij dode van Dirck, zijn vader.
Op 19 maart 1539 wordt Dirck Stout Jansz beleend met viertel land in Lexmond op Spinhoven in het gezaat waar Herman Brandsz woonde. Op 20 januari 1563 Roelof Stout bij dode van Dirk, zijn vader, waarna overdracht aan Adriaan Hendricksz na verzuim, bevestigd door Berta weduwe Dirck Stout.
Op 10 juni 1539 wordt Dirk Jansz Stout door de heer van Vianen beleend met een halve hoeve in Achthoven bij overdracht door Cors Claesz van der Maat, waarna overdracht aan Tonis Jacobsz.

Op 29 juni 1555 laat Reinoud van Brederode bekendmaken dat de toegang in het Land van Vianen en Ameide voor landlopers en bedelaars verboden is. Drossaard en schouten krijgen de opdracht ze op te maken en naar Vianen te brengen. In Lexmond wordt de verordening van Reinoud in de kerk door de pastoor afgelezen voor de katholieke gelovigen. Dirck Jansz Stout, die in die tijd schout is, neemt er kennis van en draagt Gerrit Willemsz van Neck “de geswoeren gerechtsboode tot Lecksmonde ende Laeckervelt” op het placcaat op 10 augustus 1555 in de kerk voor te lezen.

In 1558 en 1587 is Berta Arnoutsdr, weduwe Dirk Stout, belendend ten noorden aan een buitendijkse hofstede strekkende van de uiterste kant van de dijk tot de halve kil.

 

Uit dit huwelijk:

Roelof Dircksz Stout, overleden 1558-1565. Gehuwd met NN Cornelis Antonisse Brouwer

2  (?) Cornelis Dircksz Stout