Steenhuijs, Jan van

Jan van Steenhuijs, waard in De Stein te Culemborg (1489)

Gehuwd met

Janneken Aert Hermans

 

Bronnen: 1) Het oud-archief van de gemeente Culemborg, Dr. A.J. van de Ven. Broekhof N.V. v/h Kemink en zoon, Over den Dom te Utrecht, 1938, 2) Cool te Culemborg, H.T.M. de Raad. In: Gens Nostra, jrg. 50 (1995)

Op 5 juni 1551 oorkonden Hanrick van Tuijll en Peter van Maren, schepenen in Deijl, dat Gherit Zaren namens zijne vrouw, alsmede Toenis Cooll en Ghijsbert van der Horst namens de andere kinderen van Jan van Steenhuijss toegezegd hebben aan de huismeesters der twaalf proveniers op den Havendijck te Culenborch, eene rente van zes guldens ’s jaars gaande uit 6,5 morgen land in het gericht van Dromt. 

 

Uit dit huwelijk:

Ariaantje Steenis