Steenbeek, Lubbert Petersz van (1684-1767)

Lubbert Petersz van Steenbeek, bombasijdewerker, zoon van Peter Lubbertsz van Steenbeek en Judithje Stevens, gedoopt 15 juli 1684 te Amersfoort (#), overleden 20 augustus 1767 te Amersfoort (#)

Ondertrouwd op 19 juli 1709 en gehuwd op 9 augustus 1709 te Amersfoort (#) met

Reijertje Coerts, dochter van Court Jansz en Emmerentie Aelten, gedoopt 13 maart 1684 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (#), overleden april 1754 (begraafrechten 20 april 1754), begraven in de Lieve Vrouwe Kerk te Amersfoort (#)

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 20 januari 1727 kopen Lubbert van Steenbeek, bombasijdewerker en burger, en zijn vrouw Reijertje Corton van Jacobus van den Bick, burger, als speciale gemachtigde van zijn broeder Wilhelmus van den Bick en zijn vrouw Ida Spar, wonenden te Amsterdam, een huis, erf en grond gelegen op de Bloemendalsestraat, op de hoek van de Weverssingel. Op 10 februari 1736 koopt Lubbert Peterse van Steenbeek van Cornelis Vermeulen en Magteld Tromp, egtelieden wonende tot Utrecht, twee huijsjens onder een dak, staande in de Sint Jorisstraat. Hij koopt op 4 december 1737 een huis, hof en hofstede in de Krommestraat, thans bewoond door Arnoldus Oonk, loodgieter. Op 12 februari 1738 kopen Lubbert Petersen van Steenbeek en zijn vrouw Reijertje Schermuldert van Evert Morren en zijn vrouw Elisabeth Meijer, een huisje en erf in de Hellestraat op de hoek van de St Jorisstraat, bewoond door Willem Marchand. Op 4 december 1738 koopt Lubbert van Steenbeek van Anthonij Loogen en zijn vrouw Cornelia van Dompselaar, een huis, hof en hofstede in de Krommestraat, thans bewoond door Arnoldus Oonk, loodgieter.

Lubbert van Steenbeek is in het testament van 29 september 1741 en bij verkoop op 11 en 25 maart 1743 genoemd als erfgenaam van Elisabeth Maria van Roomen en Petrus Pauly. In het testament is beschreven dat 2/3 part de neven en nichten erfgenaam zijn, met name Wilhelmus van Dashorst, gehuwd met Geertruijd Anthonia Scheerder, Elisabeth Maria Scheerder, Johannes Scheerder en Wilhelmus Scheerder (kinderen van Mattheus Scheerder, gehuwd met Geetruijd van Roomen) en Lubbertus van Steenbeek, gehuwd met Reijertje Schemulder. De erfenis bestaat uit een huijsinge, hof en hofstede met de landerijen daarachter aen de Sevenhuijser weg in de Nederduijst op de dijxkaart nr 162, 164, 165, 9 dammaten, 168 roeden en een Camp in de Bovenduijs, op de dijxkaart nr 64, 4 dammaten, 164 roeden.

In mei 1754 is in het register van de weeskamer aangetekend ‘Lubbert van Steenbeek wed.naar van Reyertje Schamulder (?) verklarende dat de weeskamer was gesecludeert en dat er geen onmondige Erfgename sijn nagelaten dat ’t jongste kind omtrent 3tig jaren oud is’. Op 19 juli 1755 vindt de boedelscheiding plaats naar aanleiding van het overlijden van Reijertje Scheelmulder. De boedel bestaat uit bouwland genaamd De Ketel onder Emiclaar. Efgenamen zijn de kinderen Coenraad, Gerrit, Judit, Hendrina, Jannetje en Peter van Steenbeek. Op 21 juli 1768 vindt de boedelscheiding plaats naar aanleiding van het overlijden van Lubbertus van Steenbeek. De boedel omvat in Zevenhuijzen een boerenhofstede met landerijen aan de Zevenhuijzerweg in de Nederduijst en wei- en bouwland in de Bovenduijst aan de Agterhoekseweg, in Hoogland een erf en goed genaamde De Duijst achter de Zielhorst, bouwland en bos onder Calveen, bouwgrond genaamd De Ketel, onder Emicalaar aan de Hooge Steegse weg, en in Amersfoort een huis op Bloemendal op de hoek van de Weverssingel, een huis in de Krommestraat, een huis in de Hellestraat op de hoek van de Sint Jorisstraat en twee woningen onder een dak in St Jorisstraat.

 

Uit dit huwelijk:

Judith van Steenbeek, geboren ca. 1710, overleden 23 februari 1762 te Amersfoort. Gehuwd op 28 april 1731 RK Kromme Elleboog en voor het gerecht te Amersfoort (get: Lubbert van Steenbeek) met Willem van Strijland, begraven 28 januari 1745 te Amersfoort. Gehuwd op 15 december 1745 voor het gerecht van Stoutenburg, op 28 december 1745 voor het gerecht van Amersfoort en op 4 januari 1745 RK Kromme Elleboog te Amersfoort met Jan Hendriksen van Nimmerdor, begraven 24 april 1765 op het Lieve Vrouwe Kerkhof te Amersfoort

Hendrina van Steenbeek, geboren ca. 1713, overleden 9 maart 1799 te Amersfoort. Ondertrouwd op 22 april 1740 en gehuwd op 6 mei 1740 voor het gerecht en RK Kromme Elleboog met Arnoldus Heijman, zoon van Meerten Heijman en Aartje van Corler, gedoopt 22 maart 1714 te Amersfoort, overleden 12 april 1791 te Amersfoort

Jannitje van Steenbeek, gedoopt 31 januari 1716 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Alijdis Willems), overleden 18 september 1773 te Amersfoort. Gehuwd op 25 mei 1753 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Steven van den Boomgaert, vader Lubbert van Steenbeek) met Antonij van den Bogaerd, zoon van Steven van den Bogaert en (?) Bartha Anthonis, gedoopt 9 oktober 1715 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 18 februari 1804 te Amersfoort

Coenraad van Steenbeek

Gerrit van Steenbeek, gedoopt 12 juni 1721 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Aleida Willems), begraven 30 maart 1803 te Amersfoort. Gehuwd op 11 oktober 1754 RK ’t Zand (get: Joanna van Steenbeek, Hendrina Fennes) en voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Lubbert van Steenbeek) met Elisabeth van Muijswinkel, dochter van Cornelis van Muijsewinckel en Maria van den Brik, gedoopt 16 maart 1723 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 1763-1770. Gehuwd op 5 februari 1770 RK ’t Zand en voor het gerecht te Amersfoort met Johanna van Aken, dochter van Joannes van Aken en Maria Jans, gedoopt 4 april 1744 RK ’t Zand te Amersfoort, begraven 26 september 1781 te Amersfoort

Pieter van Steenbeek, gedoopt 29 juli 1724 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Aleida Willems), begraven 11 april 1782 te Amersfoort