Steenbeeck, Lubbert Goortsz (-<1586)

Lubbert Goortsz van Steenbeeck, zoon van Goert van Steenbeeck, geboren te Barneveld, overleden < 2 juli 1586

Gehuwd met

Woutertgen Jan Wencken, dochter van Jan Wencken, overleden < 2 juli 1586

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 2 juli 1586 zijn in het register van het Burgerweeshuijs aangetekend Willem en Reijer, zonen van Lubbert Goortsz van Steenbeeck ende Woutertgen Jan Wenckendr, ‘door de invluchtinge alhijer 2 jaeren inwoonders geweest sijnde’, van Barneveld, ‘ontfangen door beede van scholtus Dirck van Gein van Barneveld ende meister Evert Serusten, hopman Johan van der Schrier ende Merretgen Soesten huijsfrouw van Jacob Willemsz Schaij, onder beloften ende conditien als in ’t register’.

 

Uit dit huwelijk:

Geurt Lubbertsen

Willem Lubbertsz, slotenmaker, smid, geboren ca. 1575 te Barneveld, overleden 1643-1646. Ondertrouwd op 28 oktober 1601 en gehuwd op 5 november 1601 te Amersfoort met Metgen Frans, geboren te Utrecht, overleden < 25 januari 1620. Gehuwd 2 februari 1620 te Amersfoort met Grietgen Pouwels, overledenn > 29 mei 1646

Reijer Lubbertsz, kleermaker, geboren te Barneveld, overleden > 1 augustus 1631