Speckhorst, Willem Cornelisz (ca. 1560-<1636)

Willem Cornelisz Speckhorst, landbouwer op een kamp lands in Nijeburg (1587-1636), zoon van Cornelis Jacobsz en Gozewijn Rijcks, geboren ca. 1560, overleden < 24 augustus 1636

Gehuwd met

Willempje Jordens

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) hogenda.nl, 3) De lenen en tijnsen van de hofstede Scherpenzeel, 1425-1810, J.C. Kort, 4) NT00061_40. Nadere Toegang op inv. nr 40 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 21 augustus 1587 is Willem Cornelisz beleend met een vierkante kamp in Nijburg, met eggen, einden, heide en weide over de beek, noord strekkend van de wagenweg aan Andries Hendriksz tot de Holle weg, oost strekkend van de sloot langs Spijkhorst tot Ravenhorst en voorts tot de wetering, zuid de wetering langs tot de beek, west de beek langs Oud Wolfswinkel, bij overdracht door Jacob Cornelisz.

Op 17 december 1597 verschijnen Thijman Ghijsbertsz wonend op Sniddelaer, wonend gerecht Leusden, oud ca 36/7 jr, verklaart ten verzoeke van Jhr Lambert Snoij, evenals Sr Franchois de Plaine 42 jr oud, het volgende: Men was 14 dagen terug ten huijse van Jhr Jan van Scherpenseel heer te Sche, drost opte Veluwe in het bijzijn van Jacob Cornelisz en Willem Cornelisz gebroeders, leenmannen, om te verheffen het goed Wolfswinckel na dode van zijn vader. Genoemd de herberge van eenen Schepper, weert in de Valck te Sche; circum ferre voor familie Snoij nog f.145 vso e.v.

In 1611 koopt Willem Corneliss Speckhorst de tiend van Geitenbeek, borgen Cornelis Corneliss en Rijck Bartss.

Op 13 juni 1614 wordt Wilhem Cornelissen x Willemtgen Jordens, momber Wijnandt Johansz (opnieuw) beleend door opdracht van Jacob Cornelissen x Ariaentgen met een deel van Nijeburch. Nu volgt hun testament. Als één van de ouders sterft zullen de kinderen Cornelis, Goeesentgen x Jan Arrissen, Neeltgen en Marrijtgen en de langstlevende ouder de opbrengsten van dit goed verdelen. De oudtse zoon mag het goed na dode van zijn ouders kopen voor f 1600,=. 

Op 24 augustus 1636 wordt Cornelis Wijllemsz beleend na dode van zijn vader Wijllem Cornelissen met een vierkante kamp land van Nijeboerch “gelegen over die beeck noertwaert opstreckende den waegenwech aen Andrijes Hendrijckses landt tot den Hoellen wech toe, oostwaert opstreckende den sloet langes Spijchoerst tot Ravenhoerst toe ende voerts aen de wetrijnge toe, zuijtwaert de weteringe langts tot die beeck toe ende westwaert tot die beeck langts Olde Wolffswijnckel, mit eggen, mit eijnden, heij ende weij”. Door Wijllem Cornelijssen in leen ontvangen door opdracht van Jacop Cornelissen op 21 augustus 1587. In 1649 is Albert Cornelisz beleend bij dode van zijn vader Cornelis Willemsz.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Willemsz, overleden ≤ 1649. Gehuwd 26 oktober 1612 te Scherpenzeel met Ariaentgen Albertsen, overleden 1653

Geusje Willems

Neeltgen Willems

Marijtgen Willems