Speck, Jan Corsz van der (ca. 1630-<1679)

Jan Corsz van der Speck , zoon van Cors Jansz van der Speck, geboren ca. 1630, overleden < 11 maart 1679

Gehuwd met

Pleuntge Heijndricx van Stralen, overleden 1681-1682

Ondertrouwd op 11 maart 1679 te Delft met

Cornelis Maertensz van der Meer, schipper, overleden 1680-1681. Gehuwd met Maertge Pieters, begraven 2 november 1675 te Delft. Ondertrouwd op 28 maart 1676 te Delft met Maartge Claas Vroeghrijck, begraven 14 september 1677 te Delft

Gehuwd met

Jasper Jansz van Noorden, overleden 1681-1682

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Protocollen van transporten en schuldbrieven van Wateringen 1669-1681 (ORA Wateringen inv. 37), Teun van der Vorm, 2016, 3) Protocollen van transporten en schuldbrieven van Wateringen 1681-1692 (ORA Wateringen inv. 38), Teun van der Vorm, 2016

Op 26 september 1657 verkoopt Cors Jansz van der Speck, onze inwoner, aan Jan Corsz, zijn zoon wonende in het dorp van Wateringen, een gedeelte van zijn comparants huising en erf in het dorp van Wateringen in de Vleerstraat, te weten een voorhuis en kamertje aan de oostzijde van hetzelfde voorhuis en het erf gelegen tussen het voorschreven kamertje en het erf van Pieter Roelantsz van der Marel ter lengte van het voorschreven kamertje.

Op 7 juni 1680 bekennen Leentie Jacobsdr. huisvrouw van Willem Maertensz. van der Meer, Maertie Maertensdr. van der Meer huisvrouw van Louwerijs Heijndricksz. van der Wal, Jan Maertensz. van der Meer en Cornelis Maertensz. van der Meer, alle erfgenamen van Maerten Jansz. van der Meer getransporteerd te hebben aan Dou Engelen van Dorp wonende binnen het dorp van Wateringen een huising en erf innen het dorp van Wateringen.

Op 10 mei 1681 worden Cors Janse en Jan Corsse van der Speck genoemd als belendingen bij de verkoop van een huis en erf in Wateringen. Verkoper is Jan Maertens van der Meer wonende te Delft, koper Jan Arents van der Helm wonende te Wateringen. Op dito bekent Leuntie Heijndricksdr, weduwe van Cornelis Maertensz van der Meer,
schuldig te wezen aan Jan Gisbrechtsz van der Loos de som van 200 carolus gulden ter zake van 100 gulden aan gehaald brood en 100 gulden van aangetelde penningen.

Op 28 oktober 1682 bekennen Jan Gisberechtsz. van der Loos en Claes Hendericksz. Langelaen, als curatoren van de boedel en goederen nagelaten door Cornelis Maertensz. van der Meer en Leuntie Henderickxdr. van Straalen, laatst in huwelijk gehad hebbende Jasper Jansz. van Noorden, in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Crijnen Roodenburgh een huis en erf gelegen binnen de Vleersteeg in Wateringen

 

Uit dit huwelijk:

Corstiaen Jansz van der Speck, schoenmaker, overleden > 30 augustus 1715. Ondertrouwd op 1 september 1691 en gehuwd op 16 september 1691 te Delft met Lijsbeth Pieters van der Hoeve, overleden 1705-1706. Gehuwd op 16 september 1706 te Wateringen (get: Hendrik Jansz van der Speck) met Pietertje Claes

Heijndrick Jansz van der Speck