Smidt, Merten (->1578)

Merten Smidt, overleden > 2 juni 1578

Gehuwd < 3 september 1558 met

Merricken NN, overleden > 14 december 1602

 

Bronnen: 1) boeken.fransenmedia.nl 2) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 6. Clemens Fransen, Oktober 2011 // November 2020, 3) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 7. Clemens Fransen, September 2011 // November 2020, 4) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 8. Clemens Fransen, September 2011 // November 2020, 5) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 9. Clemens Fransen, Augustus 2011 // December 2020, 6) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 10. Clemens Fransen, Juli 2011 // December 2020, 7) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 11. Clemens Fransen, Mei 2011 // December 2020, 8) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 12. Clemens Fransen, April 2011 // Augustus 2021, 9) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 13. Clemens Fransen, Oktober 2014 // September 2021, 10) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 14. Clemens Fransen, Oktober 2014 // September 2021, 11) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 15. Clemens Fransen, 2016 // 2021, 12) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 17. Clemens Fransen, november 2019, 13) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 19. Clemens Fransen, Februari 2010 // Oktober 2020, 14) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 20. Clemens Fransen, 2015 // november 2021, 15) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 33. Clemens Fransen, Januari 2021, 16) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 40. Clemens Fransen, Februari 2022, 17) Rechterlijk archief Stad Oldenzaal. HCO Zwolle toegang 65.1, inventarisnummer 41. Clemens Fransen, April 2009 // Oktober 2020

1558:
Up Gudensdach post Jubilate Merten Smijt vercofft Roleff van Deephenems hall voir een Riderg koper Arent Bloemen et resignavit. Merten Smijt pent Roleff van Deephenem.
Up Gudensdach post Oculi Derric Herinck vercofft Hermen ten Bavels hall voir twie voer messes ende een moden pachtgersten ende acht st b koper Merten Smijt et resignavit.
Up Maendach post quasi modo genite Roleff van Deephenem bekent Merten Smijt tot guder reckenscup.
Up Gudensdach post Egidij Merten Smijts wijff contumax tegen Hermen ten Thie.

1559:
Up Gudensdach pots Egidij Merten Smijt vercofft Hinric Holtmans hall voir veer enckede daler ende xxviij st b koper Arent Bloemen et resignavit. Merten Smijt pent Hinric Holtman.
Up Maendach post Victoris Thomes Holtmans bekent Merten Smijt viij daler.
Up Gudensdach post Victoris Merten Smijt spreckt an Hermen Smijt Dummen, dat hie hem sal leveren den druppenfal ende den thuen nae statrechte van sijn huese ende have dat hie hem verkofft. Hermen Smijt antwordt dat he hem gelevert hefft, dat welck he hem verkofft vermeldinghe der koepcedule, Merten wil aver acht dagen repliceren. Id: Merten Smijt vercofft Lubbert Oedinges hall voir xiiij st b ende vi placken koper ut supra et resignavit.
Merten Smijt pent Lubbert Oedinck.
Up Maendach post Luce Evangeliste Merten Smijt vercofft Hinric Holtmans hall voir acht enckede daler koper Arent Bloemen et resignavit. Id: 
Merten Smijt pent Thomes Holtmans.
Up Gudensdach post Visitationis Marie vgs Thomes Holtmans bekent hoirs mans hantscrifft van Merten Smijt vertoent.
Up Gudensdach post Martini Hinric Damijnck bekent Merten Smijt tot guder reckenscup dre gosler.
Up Avent Nicolai Schoenen Tonnis borge voir Wilhem Leferts tegen Merten Smijt. Id: Johan Muller Smijt voir Berndt Albert borge tegen Johan Reijnkens na der wacht twist gehadt in Merten Smijts hues.

1560:
Up donderdach post Miam Hermen Smijt Dumme, Alith uxor gaen uth ende doen vertichnisse erfflich, ewelich unnd unwedderloeßber hoir hues hoff ende alinge weer gelegen in der Steenstrate tusschen Hinric Oelisleger ende Johan ter Groenhaers hueseren, bezwerdt den Gasthuese mijt eijn gulden jairlix, tot behoff Merten Smijt, Meriken siner huijsfrowen ende oeren erffg, ende bedancken hem gueder betalinge, gelavende sulx t staen ende t waren, in der bester forma.
Up Saterdach post Michaelis Merten Smijt ende Hermen Smijt eijn besichtinge.
Up vridach post Luce Evangeliste Johan Scaep borge voir Merten Smijt voir vj flemschen. Id: Merten Smijt borge voir Johan ende Anna Scaeps van wapengeruchte na der
wacht.
Up Maendach post Invocavit Hinric de Muller begert acht dage tegen Merten Smijt.
Den xxij Novembris Plechem Hamsinck borge voir Merten Smijt dat hie dubbelt bier gebrouwen.

1561:
Op Woensdach post Sacramenti dat kleijne meeken ijn die pravestije Geese genandt, vercoft Merten Smijts [pandt] maegede pandt voer vj st b koeper ut supra et resignavit. Dat kleijne mecken Geese ijn de praevestije pent Merten Smijts maeget.
Am Gudensdache post Mathei Apostoli Merten Smijt pent Albert Witbroeck.
Op Gudensdach post Conceptionis Marie Merten Smijt vercofft Rotger Suchtuns hall voir xij gosler koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent Rotger Suchtun.
Op Woensdach post Nativitatis Marie virginis Herman ten Thie contumax tegens Merten Smijdt.
Op Gudensdach post Michaelis Merten Smijt verkofft Albert Witbroeckes hall voir j Riderg koper Gerdt Meijnen et resignavit.
Am Gudensdaghe post Omni Sanctorum Jacob Mesmaecker bekent Merten Smijt ter reckenscup.
Am Gudensdaghe post Andree Rotger Suchtun contumax tegens Merten Smijt.

1562:
Op Gudensdach post Miam Merten Smijt verkofft Boldewijn Randen hall voir xxxv st b koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent Boldewijn Randen.
Op Maendach post Cantate Merten Smijt verkofft Hinric van Stals hall voir xxij st b koper Gerdt Meijnen et resignavit. Merten Smijt pent Hinric van Stalle.
Am maendaege post Luce evangeliste die Decken vercoft Merten Smijttes pant voer vj mudde roggen koeper ut supra et resignavit. De Deecken pendet Merten Smijdt.
Op Maendach post Judica Boldewijn Randen begert acht dage tegens Merten Smijt.
Up Maendach post Nicolai Marten Smijt hefft tith bes penthecostes.

1563:
Up Maendach post presentationis Marie Marten Smijt bekent een koerbar wunde.
Am Maendage post Victoris Mester Hermen Walick bekent Merten Smijdt ter reckenscup.
Den Gudensdach post Crispini Merten Smit verkofft Mester Herman Walicks hall voir een daler koper ut supra et resignavit. Mester Herman Walick contumax tegen Merten Smijt.
Up Gudensdach post Omni Sanctorum Merten Smit pent Mester Herman Walick.
Op Avent Martini Mechtelt Tappe durch Marten Smijt hoeren gekaren momber gaeth uth ende doeth vertichnisse een moden roggen offt een Rider daer voir sjaers, t betalen op alle
Martini acht dage voir offt nha onverhalt uth hoir hues hoff ende alinge weer gelegen tusschen Hinric Avestcamp hues ende her Egbert Niters hueseren, tot behoeff den Armen unser lieven vrouwen gilde bijnnen Aldenzall, t loezen op alle vorß tiden, met twelff goltg xxviij st b valwert van den gulden in meliori forma.
Up Maendach post Martini Merten Smijt verkofft Johan van Sendens hall voir xix daler t stuck van dertich st b, koper ut supra et resignavit. Johan van Senden bekent Merten Smit een hantscrifft durch sijn zwegersche Katherinen Boemhouwers van xix daler. Merten Smijt pent Johan van Senden.

1564:
Up maendach Post Reminiscere Merten Smijt pent Johan Dubbelts.
Up Gudensdach post Letare Marten Smijt pent Sebastianus Schulten.
Op Gudensdach post Odulphi Her Wolter Kerckerinck pent als borger desse navolgende: o.a. Merten Smijt.
Op gudensdach de dach Lucie virginis Merten Smijt verkofft Hermen Helmichs hall tot guder reckenscup, koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent [M] Hermen Helmichs.
Op maendach post Judica Merten Smijt verkofft Sebastianus Schulten hall voir xviij st koper [ut supra] Stheven ter Straten et resignavit.
Op gudensdach post Misericordia Merten Smijdt spreckt an Herman Smijt Dumme, om een kontscap der waerheit ter ewiger gedechtnisse, weer de vorß Herman oick hefft lathen affloepen, itzeliche watergallen der koe, derwelcke Merten van Holtcampe tho Zazele gekocht hefft, hijr van die waerheit tzeggen om Godt ende recht. Wairup Herman vorß bedaget ende examinert olth omtrenth xL jaren tuget ende secht dat he der koe de he Merten van Holtcampe [geko] secht gekofft thebben en is zwart bunth hebbe lathen affloepen wal een qwarte watergallen op verscheiden tijden, en wal aver en nicht onder, dit hefft hie mit eede bevestiget.
Op gudensdach post Martini Mechtelt Helmichs begert acht dage tegen Merten Smijt.
Op gudensdach de Avent Andree Mechtelt Helmichs bekent Merten Smijt tot guder reckenscup, koper ut supra et resignavit.

1565:
Op gudensdach post Letare Merten Smijt borge voir Hinric Pot voir ses flemschen, tegen Alheit Pots.
Op maendach post Quasi Modo geniti Merten Smijt wordt geechnet an Johan van Sendens mantell, een stoedtdegen met silver beslagen, ende een roden vrouwen rock nha Stadtrechte, vermoege des prothocols.
Up maendach Post Reminiscere Merten Smijt pent Johan Dubbelts.
Op [ma] gudensdach post Martini Merten Smijt verkofft Derric Eijlerts hall voir xxv st brabans mijn iij placken, koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent Derric Eijlerts.
Op gudensdach post Andree Johan Holtcamp begert acht dage tegen Marten Smijt.

1566:
Op gudensdach post Galli [Hinric] Albert Herinck tMeckelhorst contumax tegen Merten Smijt.
Op maendach post Victoris Merten Smijt verkofft Berten Reijnkens rock hem gesat, tot guder reckeninge, koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent Berten Reijnkens rock.
Op gudensdach pent xi m vgs Merten Smijt verkofft Tonnis Bulsinges hall tot guder reckenscup, koper ut supra et resignavitMerten Smijt pent Tonnis Bulsinck. Tonnis Bulsinck contumax tegen Merten Smijt.
Op gudensdach post Catherine Merten Smijt verkofft Johan ter Groenhaers hall voir de bekande hantscrifft koper Gerdt Meijnen et resignavit. Merten Smijt pent Johan ter Groenhaer.
Am gudensdach post Martini Groenhair begert acht dage tegen Marten Smijt.

1567:
Am [dinxdage] gudensdage post Conversionis Pauli Marten Smijt Meriken sijn huijsfrouwe gaen uth ende doen vertichnisse erfflich, ewelich onwedderloesber hoir hues hoff ende alinge weer, soe de gelegen inder Stheenstraten, tusschen Johan ter Groenhaers ende Albert Herincks hueseren, ende sall jairlix bezwerdt sijn der hilgen kercken t Aldenzall met een halff moden roggen onloesber, dath welck uth zalgen Evert ter Maets hues plach thoe gaen, wairinne Lambert Boecker enn Johan Varwer kerckmesteren geconsentert. Noch bezwerdt onser lieven vrouwern gilde met een halff moden roggen jairlix onloesber, dat oieck uth zalgen Evert ter Maethes huess plach tghaene ende nue hijr op gelacht, daer inne Lambert Boecker ende Arent Huijsken wegen der Gilden geconsentert tot behoff Johan ter Maets ende Alide siner huijsfrouwen ende oeren erffg, ende bedancken hem ghuder betalinge, gelavende sulx t staen ende t waren, in der bester forma.
Op dito Johan ter Maeth Alith sijn huijsfrouwe gaen uth ende doen vertichnisse erfflich, ewelich onwedderloesber, hoer hues hoff ende alinghe weer, gelegen in der Steenstraten tusschen Ffennen Clantes ende Gerdt ten Haves hueseren aver der straten, ende is bezwerdt dem Gasthues met een goltg de suslange plach tghaene uth Merten Smijts hues, daer inne een Raedt geconsentert, ende mach geloeset worden met twijntich goltg Tot behoeff Merten Smijt ende Meriken siner huijsfrowe horen erffg, ende bedancken hem gueder betalinge, gelavende sulx t staen ende t waren in der bester forma.
Op dito Johan ter Maeth Alith sijn huijsfrouwe bekennen gerichtlichen dat uth Merten Smijts hues, dat welck sie hem verkofft hebben, jairlix gaeth ttijnse tot behoeff van Conn: Ma:tt dre loventschen, daer van sie alle jaer op geboirliche tith de betalinghe willen doen, buthen Merten Smijts ende siner huijsfrouwen, hijnder ende schaden, ende setten hem daer hoer hues hoff ende alinge weer t onderpande, in der bester forma.
Op gudensdach post Misericordia Merten Smijt verkofft Hermen Bellers hall voir ix gosler koper ut supra et resignavit. Herman Bellers contumax tegen Merten Smijt. Merten Smijt pent Hermen Bellers.
Op avent Sacramenti Merten Smijt verkofft Urzule Gerdinges hall voir eijn goltg koper ut supra et resignavit. Merten Smijt pent Urzele Gerdinck. Urzele Gerdinges bekent Merten Smijt tot guder reckenscup. Id: Hinric Wermertinck begert acht dage tegen Merten Smijt.

1568: Am vridaghe post Sijmonis et Jude Apost Her Laurentius van Visbecke canonic, durch Merten Smijt sinen gekaren momber in desser zaecke, gaeth uth ende doeth vertichnisse, reede uth der handt, alsodaene hues hoff ende alinge weer als sijn werdenn van Olthues gekofft, ende nue bewonnende is, gelegen inder Steenstrate tusschen Herman Helmichs, ende Tonnis Bulsinges hueseren, in handen ende ghewalth Annen van Heijden [ende] siner mageth bij alsoe dat sie daer nicht op hilijcken dan eerlichen met hoeren kinderen de leven sal, ende tendes horen affsterven sollen sijne ende hoere kindere dat sulveghe gheneeten ende hebben, ende desse donation des hueses cum onere? et honore, is durch zecker bewegende oirzaecken, gonst, ende thofanck hem gedaen, ende des er noch van oer verwachtende is geschedt, demna alles anders des van sijn werdenn nae doethlichen affgange naeblifft, als die schulde betalt sijnth, gijfft sijn werden, in der bester forma ende manier van testamente, offt woe hie des rechtbestendigest solde konde ende mochte, sinen ende Annen van Heijdens kinderen, om daer met opgebracht t woirden, ende then eeren thoe brengen, in alles in der bester forma.

1569:
Am maendaghe post [Miseracordia] Reminiscere Merten Smijt verkofft Albert Helmichs hall voir eijn Hornborger tonne bers, koper ut supra et resignavit. Id: Merten Smijt pent Albert Herinck.
Am maendage post Jois Merten Smijt pent Merten Enxsinck.
Am gudensdage post Invocavit Albert Herinck contumax tegen Merten Smijt.
Am maendage post Odulphi Merten Enxsinck bekent Merten Smijt t reckenscup.
Am Maendage post Nativitatis Johannis Merten Smijt verkofft Merten Enxsinges hall voir xLiij st brabans koper ut supra et resignavit.

1570: Op gudensdach post Misericordia Merten Smijt pent Hermen Bellers.

Op 23 april 1572 Merten Smijt, Meriken sijn huijsfrowe gaen uth ende doen vertichnisse dree dalers jairlicher renthe tstuck tot dertich st brabans valwert, tbetalen op alle den xxiij ten Aprilis, acht dage voir offt nha onverhalth, uht hoer hues hoff ende alinger weer, gelegen in de Stheenstrate, tusschen Ffennen Clantz ende Gerdt ten Haves hueseren aver der straten, ende is bezwert met xxvi st brabans den Gasthuse, tot behoeff zalgen Johans van Delden ende Annen twen kijnderen, als Johan ende Swenneken ende bedancken hem gueder betalinge, gelavende sulx tho staen ende t waren, beholtlich den verkoperen een ewige loeze op alle vorß tijden tmoegen doen mijt vijfftich daler gereckent als vorß, soe veer de loeze een vijrdell jaers tho voeren opgesecht, ende achterstende pension irst betalth met den gerichtgelde (soe wes daer op verlopen) in der bester forma, ende dat in daleren Conniges dicken, rixdalerenn, t reckenen tstuck als in tith der loeze gange ende gheve, sonder argelist.

Op 10 oktober 1573 Merten Smijt verkofft Hijndrick ten Stalls haell voer xxi st brabans koeper ut supra et rsst. 

1577:
Up dach Galli Confessoris Marten Smidt pent Jacop Enxinck.
Up Gudensdach post Letare Noch begheert Johannes Hamsinck geexamineert tho hebben als bedaget upten veerden und vifften artickel, gelijck hie Hermen Helmichs darup hefft
laten examineren, Marten Smidt die warheith to seggen bij pena vorß. Marten Smidt bedaget und examinert olt omtrent xl jaren tuget und secht dat Hermen Helmichs und Hamsinck etlicke worde tsamen gehat van die huer des hueses dan sie beiden vorß sijnt nicht accordeert. Upten viften articul secht desse getuch dat Hermen Helmichs gesacht hadde hie wolde zich mith sijn hueßfrowe beraden Datsulve hefft Marten Smidt durch rechtes dwanck mith eede bevestiget.
Up Mandach post Dominicam Cantate Merten Smidt vercofft Thomas Holtmans hael tot guder reckenschap koper Steven ter Straten et resignavit. Thomas Holtman bekent Marten Smidt tot guder reckenschap.
Up gudensdach post Mathei Marten Smidt vercofft Jacop Enxinges hael tot guder reckenschap koper ut supra et resignavit. 
Jacop Enxinck durch Steven bekennt Marten Smidt

Op 2 juni 1578 Merten Smit verkofft Annen Kiwitz pandt tho guder reckenschap koper Gerdt Meijen et resignavit. Merten Smitz pendet ann eine sijlveren kette tho behoerende Annen Kiwitz.

Op 2 juli 1594 Gerdruit de nhagelaetene weduwe van zaligen Johan Sumbecke kranck van lijchame averst mechtich oeres verstandes gifft bij maniere vann testamente codicil, offte utherste wille so sie des am bundichstenn unnd bestendichsten tho rechte doen kann offte mach dorch Nicolaum Linden oeren in dußer saecke gekoernen mombar, Gerrijdten Smijdt, unnd Hermeken der hueßfr van Lambert Guilker, ider twijntich goltgulden tstucke tho acht unnd twintich stuvers current gereckent Item Diederichen Smijdt vijff unnd twijntich goltgulden, unnd Anneken Diederichs susters oick viff und twintich goltg und oeren hoijcken wesende wesende alle kijnder, dußer testatrices suster Merricken. Noch gifft sie in derselven gestalt wie baven Anneken denn kijndermeecken van Wilhelm ten Hanenbergh oeren olden swarten rock Item will ende begheert datt oer erffg, Wilhelmen ten Haenenberghe unnd Lijsen sijner hueßfr offte oeren erffg bethalen sollen unnd willen alsodaene vifftich daler voer aff, so sie testatrix hem vorß beijden eheluiden hirbefoerens tott eijn ehestuer medde belaevet # allent in meliori forma.

Op 6 juni 1601 Merricke die nhagelaetene weduwe van zaligen Merten Smijdt bekendt gerichtlich all oer kijnder van oeres zaligen vaders nhaegelaetenen guideren, oick einßdeels vander oeren ganßlich affgesoent unnd affgemoedet tho hebben, want sie nicht meer dan eijn kijndes deell voer sijch beholden, welcke eines kijndes deel (:wie oick all oer andere guider so sie huidiges dages hebbende nijchtes ijnt kleijne edder guide daervan uthbescheiden:) sie gemelte Merricken, dorch Claeß Laurentz oeren ijn dußer saecke gekorenen unnd gerichtlicken thogelaetenen mombar, bij maniere van testamente, codicil, offe utherste wijlle, so sie des tho rechte ahm bundigesten unnd krefftigsten doen solde konnen offte mogen gifft, oerer dochter Anneken unnd datt omme trouwen dienstes haer beweeßenn unnd so sie henferner van oer tho geschiene verwachtet mitt deme oick bescheide datt gerortte Anneke, offte oer erffg gemelte Merijk daervor oick tijd oeres leevendes ijn nhaburlicker kost, kleijndinge, dranck, wachtinge unnd waringhe, voert anders so oer noettrufft erfordert, nhu voert ahn tijdt oeres levendes wie eijnen guidenn kijnde tho staet eignet unnd geboert onderholden unde verplegen sall, [mijtt den] ende daer sie unnd oer man Geerdt Tijthoff sulcx nicht doen solden wijllen sall duße maeckinghe nul unnd van giener weerden sijn in der bester forma.
Ende is tho wetten datt obg Merricke dorch Claes Laurents oeren mombar uthganck vander vorß guideren ijn behoeff Geerdes ten Tijthave unnd Anneken sijner hueßfr oerer dochter gedaen wie sulcx op ein papijr geschreven, dann hefft sucken uthganck offte donation ahm selvigen daghe gerevoceert, wie sie oick noch daernahe gerevoceert heeft baveng dispositie als benedden.
Op 3 november 1601 is erschennen Merricke die nhagelaetene weduwe van zaligen Merten Smijdt geassisteert mett Claeß Laurents unnd heefft gerevoceert oeren ijnn dußer saecke gekoernen unnd gerichtlichen thogelaetenen mombar ijn dußer saecke unnd heeft gerevoceert, unnd geannullert, revociert unnd annulleert vermitz dußen alsodaene testaments disposition und donation so sie hierbeforens tott fordell und profijt Gerhardts ten Tijthave Annens sijner hueßfr obg Merrickens dochter [gemaeckt hirbeforens] tott ennigen tijden gemaeckt unnd gedaen, wijllende datt deselve dispositie unnd donatie hirdorch krafftloes null unnd van giener weerden sall sijn, ijn aller gestalt als offt sie niewerle opgerichtet offte geschien wehre, ende datt omb seeckere reeden unnd oirsaecken hem daertho moverende, allent ijn der bester forma.

14 Decembris 1602: Merricken die nhagelaetene weduwe van zalige Merten Smijdt, dorch Claess Laurents oeren ijn dusser saecke gekoerenen momber gijfft bij maniere van testamente offte utherste wijlle Gerritt unnd Derick Smijdt oeren sohns, Lijssen der huijsfrouwe van Wilhelm ten Hanenbergh und Hermeken der huijsfrouwe van Lambert Guilkers oeren dochters ider eijnenn goltgulden kennende sie daermedde voer erffgenaem, ende wijllende dat sie daermedde van oeren guideren nha oerer doedt gansslich affgemoedet, unnd affgesoenet sollen sijn unnd blijven, die andere oere nha oerer doodt averblijvende guider sie sijnnen dan bewechlick edder unbewechlick, woe ende woer dieselven gelegen unnd tho bekhommen, unnd einen nhaemen hebben moghen, jegenwordich unnd thokumpstick nichtes ijnt kleijne edder groete daervan uthbescheiden, gaff, unnd gijfft sie.

 

Uit dit huwelijk:

Anneken Smidt. Gehuwd met Gerhardt ten Tijthave, zoon van Jan Tijthof

Gerrit Smidt

Dirck Smidt

Lijssen Mertens Smidt

Hermeken Smidt. Gehuwd met Lambert Guilkers