Schrieck, Johan van

Johan van Schrieck

Gehuwd met

Johanna van Trier, overleden > 3 maart 1608

Gehuwd met

Johan van der Burcht, overleden < 2 september 1588

 

Bronnen: 1) geldersarchief.nl, 2) genealogieonline.nl

Op 2 september 1588 Johanna van Trier, lest nagelaten weduwe van zal. Johan van der Burcht, sub et re Peter Verstegen, haar dochterman, alzulke 100 daler, wezende rest van meerder somme, als haar door de graaf van den Bergh op Henrick van Essen en zijn rentmeester tot der Elburg op 16 augustus 1583 is ordineerd en alnog onbetaald is.

Op 3 maart 1608 heeft Johan van Schrieck geratificeerd, geapprobeerd en bestedigd de opdracht en vertichnisse, door zijn lieve moeder Johanna van Trier, lest nagelaten weduwe van zaliger Johan van der Burcht, en met toedoen van Elisabeth en Hester, haar beide dochters, belovende en zich sterk makende voor haar andere kinderen op 7 december 1593 stilo novo voor de stadhouder van de landdrost der graafschap Bergh aan haar schoonzoon Peter Verstegen en haar dochter Christina van Schrijck echtelieden gedaan over de gerechte helft ener weidemathe lands, geheten Arnhems Goor, in de graafschap van Bergh in de kerspel van Zedem onder de buurschap Lengell gelegen, waarvan de wederhelft de voorzegde echtelieden toekwan, naast erfenis des graven van den Bergh ter ener en der van Bilheum ter andere zijde.

 

Uit dit huwelijk:

Johan van Schrieck, begraven 27 oktober 1636 te Arnhem. Gehuwd met Geertruijt Sluijsken, begraven 8 april 1650 te Arnhem

Christina van Schrieck

Elisabeth van Schrieck, begraven 20 juli 1634 te Emmerick (D). Gehuwd op 28 december 1595 te Emmerick (D) met Abraham van Lennep, brouwer, raadsverwant, hospitaalprovisor, rentmeester, schepen te Emmerich, zoon van Werner van Lennep en Mechteld Doeghweerdt, gedoopt 16 augustus 1570 te Emmerick (D), begraven 24 augustus 1636 te Emmerick (D)

Hester van Schrieck