Schenck, Joris Jansz (->1563)

Joris Jansz Schenck, overleden > 1563

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Bewerkte en op alphabetische volgorde geplaatste lijst van gezinnen uit Nootdorp 1583-1695, F.J.A.M. van der Helm, 3) Kohier van de 10e penning van Stompwijk, Wilsveen en Tedingerbroek 1543, F.J.A.M. van der Helm. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 56 (2001), 4) 10 penning Nootdorp en Hoogeveen 1544, F.J.A.M. van der Helm, 5) 10e penning Stompwijk. Wilsveen en Tedingerbroek 1558, F.J.A.M. van der Helm, 6) 10e penning Stompwijk. Wilsveen en Tedingerbroek 1563, F.J.A.M. van der Helm

In het register van de 10e penning van Stompwijk uit 1543 is opgenomen: Jorijs Jansz Schenck gebruijct vijf morgen lants tsjaers om xi gulden v st, als voren, idem noch zes morghen landts hem toebehoren twelck onvruchtbair is zulx dat hij nyet off nijet veel daer of en genijet. Ergo hier nijet ita est, idem noch een huijs staende op tvoors quaet landt twelck boven drie gulden jaerlicx nijet te huijere gelden en zoude ergo hier iii gulden, als voren.

In het register van de 10e penning van Nootdorp en Wilsveen uit 1544 is opgenomen: Joris Jansz viertien dalf hont gehuert om twalef pont.

In het register van de 10e penning van Stompwijk uit 1558 is opgenomen: Joris Janszoon Schenk bruijct zijn woning met huijs ende vi morgen i ½ hont eijgen lant ende is gezommeert voir xiiii gulden, rest den xe penninck i gulden viii st, beloipt dese zijde vi ½ gulden v st.

In het register van de 10e penning van Stompwijk uit 1563 is opgenomen: Jorijs Jansz Schenck in eijgen sijn woning mit huijs ende erff als ses morgen i ½ hont lant elcke morgen gesommeert regaerdt nemende opt huijs voor iiii £, facit tsaemen xxv £ compt ii £ x st.

 

Kinderen:

Jan Jorisz Schenck, overleden > 20 oktober 1585. Gehuwd met (?) Meijnsgen Pouls

Arie Jorisz Schenck, bouwman onder Tedingerbroek, overleden 1589-1592. Gehuwd met Trijntgen Jans

Allert Jorisz Schenck

4  (?) Haasje Joris