Rutgersz, Willem (ca. 1595->1652)

Willem Rutgersz, molenaar op molen De Croon te Amersfoort (1628-1652), geboren ca. 1595 te Eemnes, overleden > 13 mei 1652

Ondertrouwd op 26 februari 1618 en gehuwd op 5 maart 1618 te Amersfoort (#) met

Geertgen Wouters, geboren ca. 1595 te Amersfoort, overleden 1635

Ondertrouwd 7 november 1635 te Amersfoort en gehuwd te Eemnes met

Merritgen Jacobs, overleden 1635-1637

Ondertrouwd 7 januari 1637 te Amersfoort en gehuwd te Woudenberg met

Henrickgen Harmans, dochter van Harman Cornelisz Spijcker en Lijsbeth Elberts

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 11 december 1620 een schuldbekentenis door Henrick Jansz van Raelt, bakker, Sweer Jansz van Raalt, bakker, en Willem Rutgersz, molenaar, borgen voor Pouwels Augustijnsz, bij assignatie en overschrijving, aan Jacob Willemsz van Schoonhoven van 554 gulden, het restant van een koopsom voor een huis. In de kantlijn aantekening van de afbetaling op 20 november 1621.

Op 2 september 1628 kopen Willem Gerritsz, weduwenaar van Gerritgen Huijgen, voor de ene helft en Willem Rutgersz en zijn vrouw voor de andere helft een windmolen met huis, hof en hofstede en het land daarbij, buiten de Arnhemsepoort, genaamd ‘de Croon’ van Marritgen Reijers, weduwe van Thonis Woutersz; Looch Woutersz en zijn vrouw Neeltgen Thonis; Annitgen Thonis, weduwe van Jacob Henricksz. Samen voor vier vijfde parten. Andrijes Cornelisz en genoemde Looch als mombers van de onmondige kinderen van wijlen Neeltgen Henrickx, vrouw van Thonis Aertsz, eveneens overleden, voor een vijfde part.

In 1635 is Geertgen Wouters ingeschreven in de weeskamer.

Op 16 februari 1639 verkopen Henrick Harmansz voor hemzelf, Willem Rutgersz molenaar en zijn vrouw Henrickgen Hermans voor henzelf, Cornelis Hermansz zich sterkmakend voor Elbert Hermansz zijn uitlandige broer, Geurt Gosensz Vlugh voor hemzelf en zich sterkmakend voor zijn vrouw Anna Hermans, Jan Jacobsz van Bemmel als oom en momber over het onmondige kind van Jan Theunisz Cock en zijn vrouw Elijsabet Elberts, beide overleden, alle tezamen erfgenamen van Jan Teunisz Cock en zijn vrouw Elijsabet Elberts, een huis met een schuur, hof en hofstede staande en gelegen in de Utrechtsestraat, strekkende achter tot aan de stadswal toe, vanouds genaamd ‘de Morgensterre’ aan Willem Rijcksz en zijn vrouw Eechgen Reijers.

Op 21 september 1640 is Willem Rutgerszn, molenaar, getuige bij het opstellen van het testament van Gerrit Cock en Christina Dirxdr.

Op 13 mei 1652 verkopen Willem Rutgersz, molenaar en zijn vrouw Henrickgen Hermans (procuratie te Eemnes 6 mei 1652) en Wouter Willemsz, molenaar, de helft van de windkorenmolen, met het halve huis, halve hof en hofstede en het land daaraan behorend, buiten de Arnhemsepoort genaamd ‘de Kroon’, waarvan de helft aan de ontvanger behoort, aan Jacob Willemsz van Barnevelt, molenaar en zijn vrouw Geertgen Dircx.

 

Uit het 1e huwelijk:

Rutger Willemsz

Wouter Willemsz, gedoopt 4 december 1621 te Amersfoort. Ondertrouwd 1 januari 1642 en gehuwd 16 januari 1642 te Amersfoort met Hillitgen Jans, dochter van Jan Helmichsz en Engeltien Tuenis, gedoopt 2 november 1619 te Amersfoort, overleden 1646-1647. Ondertrouwd 20 november 1647 te Amersfoort met Henrickge Everts

Jannitgen Willems, gedoopt 16 oktober 1623 te Amersfoort