Ruijter, Johannes Dircksz

Johannes Dircksz Ruijter, smid

Gehuwd met

Stijntje Jans

Ondertrouwd op 6 september 1635 en gehuwd op 7 oktober 1635 in de Jacobikerk te Utrecht met

Elbertjen Wouters, overleden 1635-1636

Ondertrouwd op 18 december 1636 en gehuwd op 8 januari 1637 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

Aeltje Jans

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 28 juli 1641 schenkt Johannes Ruijter, smith wonende op de Tollesteech, eerder weduwe van Stijntgen Coenraet Huijselsdr, aan zijn twee onmondige kinderen Peter Ruijter en Joannes Ruijter ieder f 25-0-0. De schenker houdt het vruchtgebruik tot begunstigden mondig zijn of trouwen. Het bedrag blijft berusten onder Joannes Broun die niet als voogd wordt aangeduid maar wel het geld namens de kinderen aanvaardt, ter gedachtenis van hun moeder hoewel er geen moederlijk besterf is.

 

Uit het 1e huwelijk:

Peter Ruijter

Joannes Ruijter

Uit het 3e huwelijk:

NN Ruijter, overleden september 1640 (aangetekend 7 september 1640), begraven in de Buurkerk te Utrecht

4  (?) Maria Ruijters

NN Ruijter, overleden juli 1642 (aangetekend 11 juli 1642), begraven in de Buurkerk te Utrecht

Dirck Ruijter, gedoopt 7 oktober 1643 in de Buurkerk te Utrecht