Rebel, Cornelis Maertensz (-1613)

Cornelis Maertensz Rebel, weeshuismeester te Katwijk, overleden 3 maart-5 april 1613

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Katwijk weesboek 1, J.P. van Brakel, 3) Weerbare mannen van Rijnland 1599, P.W.C. van Kessel. Leiderdorp 1994

Op 13 januari 1599: ’t Quoyer van den dorpe van Catwijck op Zee van alle die manpersoonen beneden de tsestich jaeren en de boven de achtien jaren oudt zijnde: Cornelis Maertensz Rebel.

Op 20 december 1610 Marten Cornelisz, wedr. van zal. Maritgen Dircks. Maerten Arentsz Speldeman, oom en voogd over: Dirck Maertensz, out 10 j., Crijntge Maertens, out 5 j., Ariaentge Maertens, out 2 j. en Maritgen Maertens, out 1 maand. Merk van Maerten Arents Speldeman. Merk van Maerten Cornelisz.

Op 22 maart 1611 inventaris van de goederen van zal. Maerten Cornelisz en Maeritgen Cornelis, beijde zal. ged., gemaeckt door Cornelis Maertensz Rebel ter eenre en Cornelis Aeriaensz tot Lis en Jan Leendersz tot Noortwijkerhout, respective naeste verwanten en bloetvoochden. Gemaeckt ter presentie van Jacob Gijs Hartse, weesmeester.

Op 3 maart 1613 presentes Jacob Gijsbertsz en Maerten Ghijsbertsz van Duijnen. Cornelis Maertensz Rebel, bestevader en bloetvoochd over Crijntge Maertens, weeskint van zal. Maerten Cornelisz en Merritge Dircks. Joost Engebrechtsz en zijn huisvr. Maritge Meesdr tot Noortwijc-Binnen zullen het kint tegen betaling grootbrengen.
Op 5 april 1613 is in het weesboek opgenomen Jan Jansz, alias Jan Loutge, als getrout hebbende Aechgen Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Maertensz Rebel en sulx behoutoom van de weeskinderen van zal. Theunis Cornelisz Rebel en Trijn Caenen, nl. Dignum Theunis, out 17 j. en Aechge Theunis out 14 j. en deselve Jan Lourisz als behoutoom over de weeskinderen van zal. Maerten Cornelisz en Merritge Dircx zal., nl. Dirck Maertensz. out 13 j. en Crijntge Maertens, out 7 j. en Aeriaen Maertensz out 4 j. versouckt dat tot voochden worden gestelt Maerten Peeck en Jacob Gijsbertsz van Duijnen. Zulks geschiedt.

 

Kinderen:

Maerten Cornelisz Rebel, alias Moij Maerten, overleden 1610-1611. Gehuwd met Maritgen Dircks, overleden 1608-1611

Teunis Cornelisz Rebel

Aechgen Cornelis. Gehuwd Jan Jansz, alias Jan Loutge