Raijmaker, Aris Petersen (-1679/85)

Aris Petersen Raijmaker, rademaker te Scherpenzeel, zoon van Peter Rijcksen, overleden 1679-1685

Gehuwd met

Meijnsje Gerrits

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) rhczuidoostutrecht.com, 3) hetutrechtsarchief.nl

In 1649 kopen Arris Petersz en Meijnsgen Gerrits, echtelieden, drie morgen in Klein Lambalgen door opdracht van Fransgen Cornelis Morrendr, weduwe van Jan Aelbertsz Holtappel, Aelbert Jansz Holtappel, oudste zoon en Gijsbert Jansz, getrouwd met Grietgen Jans Holtappelsdr en het onmondige kind van Cornelis Cuijper en Aertgen Jans Holtappel, tesamen kinderen en erfgenamen van Jan Aelbertsz Holtappel.  (Huis Amerongen 1180, f. 3vo; 1649; Beleningen Holevoet 48).

Lidmatenregister Scherpenzeel: Pasen 1660 Meesien Geurtsen, hv Aris de Raijmaecker.

Op 17 juni 1663 Aert Willemsz, momber van de onmondige kinderen van zaliger Hendrick Meusen x Aertgen Willemsz, borg: Jacob Gerritsz c Thijman Thonisz en Hendrick Fransen, erfgenamen van zal. Cornelis Hendricks, borg: Aerres/Andries Peters, rademaker, betaling f 1000,= uit de nalatenschap van de ouders van Hendrick Meusen. Dit bedrag was de schuld die de andere erfgenamen: de kinderen van Peter Ricksen en de kinderen van Wouter Petersz schuldig waren aan de kinderen van Hendrick Meusen. Thijman en Hendrick protesteren tegen hun arrestatie omdat die op het kerkhof plaatsvond.

Op 22 maart 1669 voor het dorpsgerecht te Amerongen: Arris Petersz raeijmaker tot Scherpenzeel contra Jacob Cornelisz Boschman tot betaling van f 12-10 van een nieuwe wagen schuldig gebleven.

Op 20 maart 1671 en 17 juni 1674 staat Arris Peters, rademaker, borg. Op 25 oktober 1679 is Aris Petersen als oom getuige bij het huwuwelijk van Jantje Jans, dochter van zijn zus Hendrickje.

Op 10 januari 1685 worden Bessel Evertsz, raijmaker en Petertje Arrisdr, echtelienden, beleend na dode van haar vader Arris Petersz drie morgen in Klein Lambalgen.

 

Uit dit huwelijk:

Willem Arissen, gedoopt 10 november 1644 te Scherpenzeel

Willemtgen Arissen, gedoopt 28 mei 1646 te Scherpenzeel

Peter Arissen, gedoopt 7 juli 1653 te Scherpenzeel

Petertje Arissen