Pijl, Herman Pietersz (ca. 1530->1596)

Herman Pietersz Pijl, heemraad, zoon van Pieter Hermansz Pijl, geboren ca. 1530 te Alblasserdam, overleden > 4 november 1596

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Alblasserdam. Gezinnen 1610-1699, H. de Bruin, 3) regionaalarchiefdordrecht.nl, 4) Regesten weeskamerarchief Alblasserdam 1611-1805. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 665, inv. nrs. 1-11, Geert Ouweneel

Levert 23 juni 1589 spijkers, lasijzer, nagels, enz. aan het waterschap.

Op 25 augustus 1596 Herman Petersz Pijl, Adriaen Petersz Pijl, Jan Petersz Pijl, Frederick Adriaensz Pijl, Cornelis Dirckx gehuwd met Geertgen Peters Pijl, broers, zusters en naaste erfgenamen van zaliger Cornelis Petersz Pijl, vhz en vervangende Henrickgen Pijls weduwe zaliger Joris Eewoutsz en Maria Peter Pijlsdr, hun zusters, mede-erfgenamen van Mr. Claes Streng hun neef, constitueren.
Op 4 november 1596 Herman Petersz Pijl, Adriaen Petersz Pijl, Jan Petersz Pijl, Cornelis Dirckx gehuwd met Geertgen Peters Pijll, vervangende Peter Thonisz gehuwd met Marichgen Peter Pijlsdr en Henrickgen Peter Pijlsdr, allen erfgenamen van zaliger Mr. Cornelis, voorschreven hun broer, zien af van erfenis.

 

Kinderen:

Leendert Hermansz Pijl

Pieter Hermansz Pijl, heemraad (1616-1617, 1628, 1634), geboren ca. 1560, overleden 1638. Gehuwd met Neeltgen Pieters, geboren ca. 1570, overleden > 26 augustus 1639