Peerlingh, Anthonis Robbertsz (ca. 1595-1660)

Anthonis Robbertsz Peerlingh, knoopmaecker, geboren ca. 1595, begraven 18 juni 1660 op het Buurkerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 25 juli 1616 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met

Gijsbertie Cornelis de Ridder, overleden 1616-1621

Ondertrouwd op 25 maart 1621 en gehuwd op 3 april 1621 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

Lijsbeth Willems Clock, dochter van Willem Clock en Beligje NN, geboren ca. 1600, begraven 5 november 1627 te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 16 maart 1628 en gehuwd op 30 maart 1628 te Utrecht (#) met

Geertruijt Henricks Canneburg, geboren te Brevoort, overleden > 19 augustus 1662

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Anthonis woont in 1616 achter de Catharijnepoort, bij de Varkensmarkt in 1621 en bij de Korte Viesteeg (1628).

Op 20 maart 1628 sluit Anthonis Robbertsz Peerlingh een akkoord met Helena Mauris Fliden en Lubbert Jansz van Hattum, in aanwezigheid van Magdalena de Rijcke, weduwe van Maris Flid, moeder van comparante. Het akkoord behelst dat Helena Mauris f 20-0-0 ontvangt indien ze zwanger blijkt te zijn en het kind krijgt. Anthonis zorgt voor onderhoud. Het akkoord vervalt indien Helena Mauris zich onfatsoenlijk gedraagt. De partijen hebben geen aanspraken op elkaar terzake huwelijk en zijn vrij om te gaan trouwen met wie ze willen. De akte is gepasseerd ten huize van Swaentgen Adriaens, weduwe van Henrick Otten, te Utrecht in de Korte Viesteeg.

Op 8 juni 1628 benoemd Anthonis Robbertsz Perlinck, knoopmaecker, gehuwd met Geesgen Henrick Kannenborchs, Dirck Harmansz van Neede, schoenmaker ende soldaet in garnisoen te Brevoort, gehuwd met Aeltgen Henrick Kannenborchs, zuster van Geesgen Kannenborchs, om, al dan niet in rechte, de portie van de echtgenote van Anthonis in de nalatenschap van Anneken Scheepers te vorderen van Jan Henrixz Kannenborch te Aalten, halfbroer van Geesgen en Aeltgen, en anderen. Dit betreft ook de goederen die door Asswerus Henricxz Kannenborch, broer, waren geërfd van Anneken Scheepers . Anneken Scheepers is overleden te Anholt. Op 1 november 1628 benoemt Anthonis Robbertsz Peerlingh, knoopmaecker te Utrecht, Harman van Eewijck, procureur voor den gerechte van Utrecht, om te precederen.

 

Uit het 2e huwelijk:

Robbert Thonisz Perling, gedoopt 27 augustus 1623 te Utrecht, overleden 23 februari 1689, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 27 januari 1656 en gehuwd op 12 februari 1656 in de Catharijnekerk te Utrecht met Annichgen van Doren. Ondertrouwd op 16 juli 1676 en gehuwd op 1 augustus 1676 in het Anthoni Gasthuijs te Utrecht (get: voor den bruijdegom Henrick Frimoet, voor de bruijt Zara van Geemen huijsvrou van Frans van Geemen) met Barbara van Beeck, overleden 1684-1687. Ondertrouwd op 30 oktober 1687 en gehuwd op 16 november 1687 in de Domkerk te Utrecht (get: Henrick Frijmoet, Cathrina Morre) met Piettertje Dircks Geldermans

Beliken Teunis Parlin

Willem Peerlinck, geboren ca. 1627, overleden > 10 november 1671. Ondertrouwd op 20 maart 1655 te Delft en gehuwd op 17 april 1655 te Utrecht met Cornelia Bolgrijn

Uit het 3e huwelijk:

Hendrine Perling, overleden 6 december 1714, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 19 augustus 1662 in het Anthoni Gasthuijs te Utrecht (get: sergeant van Compagnie en consent van de Capiteijn, Geertjen Henrix moeder van bruijt) met Henrick Frimout, soldaat onder Capiteijn Duverden, overleden > 16 november 1687