Oosten, Jan Hendricxz van (-<1653)

Jan Hendricxz van Oosten, overleden < 15 oktober 1653

Gehuwd met

Trijntge Claes, overleden > 15 oktober 1653

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1624-1628, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658

Op 5 februari 1627 verkoopt Gerrit Allertsz aen Jan Heijndricxz alias Jan van Oosten een huijs ende erff leggende opt noort eijnde, streckende vande Heerenwech tot het achterlant toe voor de somme van ƒ 432.

Op 15 oktober 1653 verkoopt Trijntge Claesdr weduwe van Jan Hendricxsz van Oosten geassisteerd met Jan Jansz van Oosten haer soon als bijstaende voocht aan Garbrant Pietersz Keijser een losrenten van ƒ 10 sjaers op 15-10-1653 in hoofd somme ƒ 200 zij verbindt bij desen haer huijs en erff int Noordendt.

 

Uit dit huwelijk:

Heinrick Jansz van Oosten, commandeur van de groenlantsche compagnie, overleden < 12 april 1682

Jan Jansz van Oosten

Claas Jansz van Oosten

4  (?) Gerrit Jansz van Oosten