Ockers, Claes (1613->1652)

Claes Ockers, zoon van (?) Ocker Claessens en Hijlck Sijes, gedoopt 2 april 1613 te Sint Annaparochie (#), overleden > 16 mei 1652

Gehuwd op 18 mei 1628 te Sint Annaparochie (#) met

Lijsbet Aeriens, dochter van Aerijen Jobs, geboren 1605-1606 te Vrouwenparochie, overleden 1643

Gehuwd op 19 maart 1643 te Vrouwenparochie met

Maegdaleen Cornelis, geboren te Vrouwenparochie, overleden 1643-1649

Gehuwd op 12 augustus 1649 te Vrouwenparochie met

Lisbet Dircks, geboren te Sint Jacobiparochie

 

Bron: allefriezen.nl

Op 2 mei 1625 is in de Autorisatieboeken van de Nedergerechten van gemeente Het Bildt ingeschreven Arien Jobs, vader, Lijsbet Ariens, kind oud 19 jaar, Trijntje Ariens, kind oud 18 jaar, en Dirck Jobs, oom en curator over personen en goederen.

Op 20 februari 1637 is voor het nedergerecht van Het Bildt een schuldbekentenis opgesteld betreffende gehaalde waren. Jan Cornelis Gelder verklaart een bedrag van 28-5-0 carolus gulden schuldig te zijn aan Cornelis Willems van der Meij. Als onderpand dient een reversaalbrief van de koop van het huis te Oudebildtzijl van Jan Cornelis Gelder door Claes Ockers.

 

Uit het 1e huwelijk:

Ocker Claessen, geboren ca. 1629 te Oudebildtzijl. Ondertrouwd op 12 maart 1648 en gehuwd op 2 april 1648 (paasdag) te Vrouwenparochie met Reijnu Sijbrants, geboren te Oudebildtzijl

Aerijen Claesz, gedoopt 30 mei 1631 te Vrouwenparochie (opm: grootvader is peet Aerijen Jobs). Gehuwd op 13 februari 1659 te Vrouwenparochie met Maertie Tuenis, geboren te Sint Jacobiparochie. Gehuwd op 5 november 1665 te Vrouwenparochie met Jedtske Sijbrandts, geboren te Oudebildtzijl

Keijmpe Clasen, gedoopt 18 mei 1637 te Sint Annaparochie

Marij Clasen, gedoopt 18 mei 1637 te Sint Annaparochie

Reijnder Clasen

Uit het 3e huwelijk:

Antie Claesen, gedoopt 16 mei 1652 te Vrouwenparochie

Geertie Claesen, gedoopt 16 mei 1652 te Vrouwenparochie

Imck Claesen, gedoopt 16 mei 1652 te Vrouwenparochie

Ocker Claesen, gedoopt 16 mei 1652 te Vrouwenparochie