Noordermeer, Gerrit Barentsz van (->1649)

Gerrit Barentsz van Noordermeer, overleden > 26 juni 1649

 

NB: Jacob Gerritsz Noordermeer is niet de zoon van Gerrit Leendertsz Noordermeer en Maritgen Cornelis Keijseroom en gedoopt in 1614 te Wilsveen, zoals dat in de meeste genealogieën op internet is vermeld. Die Gerrit Leendertsz is nergens vermeld als Noordermeer maar als Gerrit Leendertsz Borst. Diens zoon Jacob trouwt in 1637 te Wilsveen met Machtelt Jans. Machtelt Jans staat in 1682 genoemd als weduwe van Gerrit Leendertsz van Borst in de transportregisters van Nieuwveen. Onze Jacob Gerritsz Noordermeer komt niet uit Wilsveen maar uit Rijswijk.

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) streekarchiefvp.nl, 3) hogenda.nl, 4) Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Ned. Herv. Kerk te Zwartewaal, door
Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. In: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, 1922, 5) Begraafregister Oostvoorne 1663-1709, door A.A. Arkenbout. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 19 (1986), 6) Index op de transporten te Rijswijk van kopers en verkopers periode 1604 – 1652. E.J. Rollema, 2016

Op 8 maart 1646 ‘des avonds de clock half acht’ is voor Frans Bogt, openbaar notaris bij den hove van Hollant, gecompareerd Gerrit Barentsz, ‘wonende in de Ambagte van Rijswijc’, ‘cloec en gesont van ligame, gaende en staende met ons op den aerden, machtig sijn verstand redenen en memorie’. Hij stelt zijn testament op en benoemt tot zijn erfgenamen Aeffge Gerrits weduwe wijlen za. Cornelis Janss Coppert, Pieter Gerritsz, Neeltge Gerritsdr huijsvrou van Cornelis Claess van der Burg, Cornelis Gerritss ende Maertge Gerrits huijsvrou van Corstiaen van der Schie, Jan Gerritss, Jacob Gerritss ende Dirck Gerritss, alle kinderen van testateur. Hij prelegateert aan Claes Claess, nagelaten weeskint van za Claes Gerritss, sone van hen testateur de somme van vijf hondt car gld.

Op 26 juni 1649 Gerrit Barentsz van de Noordermeer, met Cornelis Claesz van der Burch, zijn dochters man.

 

Kinderen:

Aefje Gerrits Noordermeer, geboren ca. 1600 te Rijswijkerambacht, begraven te Zwartewaal. Gehuwd 1 oktober 1623 voor het gerecht te Vlaardingen met Cornelis Jansz Coppert, zoon van Jan Dircksz Coppert en Geertje Cornelis, geboren 1590-1591 te Vlaardingerambacht, overleden 4 juni 1643, begraven te Zwartewaal

Claes Gerritsz Noordermeer, geboren ca. 1600 te Rijswijk, overleden < 8 maart 1646 Gehuwd (?) 23 januari 1625 voor het gerecht te Rijswijk met Aeltgen Dircks

Neeltge Gerrits Noordermeer. Gehuwd met Jan Jansz Pruijs, overleden 1631-1636. Gehuwd met Cornelis Claesz van der Burch

Maertge Gerrits Noordermeer, geboren ca. 1610 te Rijswijk, begraven 10 oktober 1675 in de Oude Kerk te Delft. Gehuwd 13 april 1636 voor het gerecht te Delft met Corstiaen Dircksz van Schie, brandewijnbrander te Delft, zoon van Dirck Roelantsz van Schie en Maertgen Corstiaens, begraven 12 november 1652 in de Oude Kerk te Delft. Ondertrouwd 8 februari 1653 en gehuwd 23 februari 1653 voor het gerecht te Delft met Pauwels Cornelisz van Steenvoorde, brandewijnverkoper, begraven 30 oktober 1666 in de Oude Kerk te Delft. Ondertrouwd 19 november 1667 en gehuwd 4 december 1667 voor het gerecht te Hof van Delft met Jan van Dalen, begraven 22 juli 1670 in de Oude Kerk te Delft

Dirck Gerritsz Noordermeer, geboren ca. 1615 te Rijswijk, begraven 28 oktober 1671 in de Oude Kerk te Delft. Gehuwd 25 november 1640 voor het gerecht te Leiden met Jannetgen Jans van Elsthuijs, geboren te Valkenburg. Ondertrouwd 3 november 1668 en gehuwd 18 november 1668 voor het gerecht te Delft met Aechge Claes de Oude, begraven 15 januari 1719 in de Nieuwe Kerk te Delft

Jan Gerritsz Noordermeer, geboren ca. 1620, overleden > 21 mei 1667 te (?) Rugge. Gehuwd 15 april 1646 te Brielle met Grietge Pieters

Jacob Gerritsz Noordermeer

Cornelis Gerritsz Noordermeer, wonende Oostvoorne

Pieter Gerritsz Noordermeer, tuinman