Minderscha, Jan Claesz van (-1625/32)

Jan Claesz van Minderscha, schoolmeester te Leiden, overleden 1625-1632

Gehuwd met

Maertien Gijsberts, dochter van Gijsbrecht Thonisz en Maritge Jansdr, overleden > 21 juli 1632

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Weeskamer Leiden Voogdenboek C 1614 – 1627 (ELO – Weeskamer Leiden inv. 243), Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 17-3-2018), 3) C1. Overige Noordwijkse en Noordwijkerhoutse gezinnen (versie 10/2022) op home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html

Op 20 februari 1622 is Jan Claeszn van Minderscha schoolmeester jegenwoordig wonende Leiden schuldig aan Jan Maertenszn Hogenhouck voorzoon van za Maerten Janszn Hogenhouck 6 gulden 5 st per jr met hypotheek op zijn huis en erf gelegen achter den Toorn te Noordwijk binnen.

Op 20 februari 1623 is Jan Claeszn van Minderscha schoolmeester wonende Leiden schuldig aan Jan Maertenszn Hogenhouck 600 gulden wegens geleend geld, met waarborg zijn huis en erf gelegen achter de Toorn te Noordwijk binnen. Borg Hendrick Gijsbertszn lijndraaier zijn zwager met een huis en erf alsmede lijnbaan en loods gelegen in de Noordmolenweg te Noordwijk binnen.

Op 11 november 1624 zijn Michiel Adriaensz. van Teeckenburch, linnenwever behuwde oom, en mr. Jan Claesz. van Minderscha, schoolmeester gebeden vriend, voogden gesteld over Andries oud 4 en Samson 3 jaar of daar omtrent, nagelaten weeskinderen van Egbert Samsonsz korendrager en Maritgen Jansdr Polaert beide zaliger.

Op 4 juni 1625 zijn Jan Claesz van Minderschae, schoolmeester, en Jan Willemsz van Cambresij, droogscheerder, gebeden vrienden, voogden gesteld over Marijtgen oud omtrent 19 jaar, nagelaten weeskind van Jonas Spoor lakenstopper en Elisabeth Henricxdr beide zaliger en dat in plaats van de voorgaande overleden voogden.

Op 21 juli 1632 Hendrick Gijsbertszn lijndraaier procuratie hebbende van Maritje Gijsbertsdr weduwe van Jan Claeszn van Minderschaer wonende Leiden, zijn zuster, verkoopt Dirck Joriszn timmerman een huis en erf gelegen aan het Kerkhof te Noordwijk binnen. Voldaan met een custingbrief.

 

Uit dit huwelijk:

Anneken Jans van Minderscha, gedoopt 9 juli 1623 in de Hooglandsche Kerk te Leiden (get: Geertruijt Tagenaer, Lijsbet Jans)

2  (?) Geertruijt Jans van Minderscha