Michielsz, Arien (->1648)

Arien Michielsz, schepen van Bunnik (1622, 1631-1633, 1638, 1640), overleden > 2 december 1648

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) NT00061_8. Nadere Toegang op inv. nr. 8 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Hij woont te Vechten (1630).

Op 23 augustus 1640 Adriaen Michielsz, Bunnik vstw Gijsbert Jansz van Werchoven.

Op 7 maart 1646 Mr Johan van Pallaes verhuijrt Adriaen Michielss wonend Vechten zekere partij land te Bunnik neffens het goed van het weeshuijs te Utrecht 7 morgen waervan 1 morgen boomgaert en 6 morgen boulant.

Op 2 december 1648 Adriaen Gielen te Vechten constitueert Adriaen Michielsz.

 

Kinderen:

1  (?) Petertje Arien Chielens

Marigje Ariens, gedoopt 7 februari 1630 te Bunnik

Willem Ariensz, gedoopt 7 augustus 1631 te Bunnik, overleden 1631-1639

Heijndric Aeghen, gedoopt 21 april 1633 te Bunnik

Willemgen Ariens, gedoopt 15 juni 1634 te Bunnik

Dirk Ariensz, gedoopt 2 augustus 1635 te Bunnik

Cornelis Ariensz, gedoopt 30 augustus 1637 te Bunnik

Willem Ariensz, gedoopt 4 augustus 1639 te Bunnik

Meijns Ariens, gedoopt 7 februari 1641 te Bunnik