Meeteren, Cornelis van (1855-1933)

Cornelis van Meeteren, smid, draaier, spoorwegbeambte, zoon van Johannes van Meeteren en Barbara Thomasse, geboren 2 juni 1855 te Amersfoort (#), overleden 2 oktober 1933 te Baarn (#). Gehuwd op 24 november 1926 te Baarn met Johanna Beke, geboren 30 januari 1874 te IJsselstein, overleden 2 augustus 1955 te Stoutenburg

Gehuwd op 4 november 1885 te Utrecht (#) met

Helena de Haart, dochter van Pieternella Wilhemina de Haart, geboren 12 juni 1850 te Utrecht (#), overleden 25 september 1925 te Utrecht (#)

 

Cornelis wordt Rooms Katholiek opgevoed en groeit op in de Slijkstraat in Amersfoort. In 1874 wordt Cornelis ingeschreven voor de lichting van 1875 van de Nationale Militie, maar vervolgens vrijgesteld uit hoofde van ’te klein te zijn’. Hij is 1,485 meter en heeft lichtbruin haar (#). Hij gaat wonen in Soest en later in Leusden. Op 16 april 1881 verhuist hij naar de Wijde Watersteeg 12 in Wijk C in Utrecht. Hij gaat daar werken als moerenmaker bij de firma Heukelom & Verweij. Op 16 juli 1883 treedt Cornelis in losse dienst als voorslager bij de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij voor 1,20 gulden daggeld. Van 23 augustus 1883 tot 11 januari 1884 woont hij samen met enkele collega’s op de Schutstraat 11 in Utrecht. Van 11 januari 1884 tot 25 september 1885 woont Cornelis op de Haverstraat 23. Daarna verhuist hij naar het Sterrenhof 9boven.

Lena wordt geboren als buitenechtelijk kind van Pieternella Wilhelmina de Haart. Haar vader is niet bekend. Mogelijk is dit Jacobus Bijdevier (1827-1914), omdat hij op dat moment op het hetzelfde adres woont als Pieternella. Hiervoor is echter geen bewijs. Lena wordt niet opgevoed door haar moeder, maar door de baker Cornelia van Nieuwenhuijzen-Hutjes. Ze woont bij haar en haar twee dochters aan de Bakkerspoort. Op 19 februari 1874 verhuist Lena naar de Froijestraat B292, waar ze werkt als dienstbode. Ze woont en werkt vervolgens enige tijd in Antwerpen, om op 1 oktober 1885 terug te keren naar Utrecht, naar de Moreelselaan 19.

Op 20 december 1888 verhuizen ze van het Sterrenhof naar de Walsteeg 18 in Utrecht. Nog geen jaar later, op 10 oktober 1889, verhuizen ze naar de Dorstige Hartsteeg (Dorstige Harthof) 37. De jaren daarop volgen nog enkele verhuizingen, op 1 september 1891 naar de Mariaplaats 47, op 30 december 1891 naar de Annastraat 6, op 8 maart 1892 naar Buurkerkhof 1 en op 28 september 1892 naar Buurkerkhof 3 (zie foto links). Hun adres wordt op 6 januari 1906 gewijzigd van Buurkerkhof 3 naar 3e Buurkerksteeg 1. Ze krijgen dan ook telefoon met nummer 257. In 1906 bevalt hun inwonende dochter Barbara Helena van een buitenechtelijke dochter.

Tussen 1909 en 1913 verhuizen ze nogmaals vier keer. Op 14 oktober 1909 verhuizen naar Achter Clarenburg 5. Als het dochter Barbara in 1910 trouwt met Martinus Schoots, trekt haar man bij hun in. Op 20 juli 1911 vertrekken dochter en schoonzoon naar Amersfoort en blijven Cornelis en Lena achter. Ze verhuizen op 5 juni 1912 naar het Sterrenhof 10, op 30 novmember 1912 naar de Vleutenscheweg 99 en op 18 februari 1913 naar de Leerstraat 11.

In 15 oktober 1890 komt Cornelis in vaste dienst bij de Nederlandse Spoorwegen als draadsnijder . Daar blijft hij tot zijn penioen in 1920. Gedurende zijn 30-jarig dienstverband stijgt zijn salaris 12 cent per uur naar 49 cent per uur. Dat gebeurt in verschillende stappen, van oorspronkelijk 12 cent (15 oktober 1890), 13 cent (27 juni 1897), 14 cent (27 augustus 1903), 15 cent (26 september 1907), 16 cent (1 april 1909), 17 cent (28 maart 1912), 18 cent (1 oktober 1914), 21 cent (30 september 1915) en 49 cent (27 april 1919). Vanaf 30 september 1915 krijgt Cornelis een jaarlijkse toelage van 5, 34 gulden uit het pensioenfonds. Op 1 oktober 1920 krijgt hij eervol ontslag met toekenning van pensioen van 289 gulden wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Als Cornelis met pensioen gaat in 1920, verhuizen ze naar Zeist. Vier jaar later keren ze al weer terug naar Utrecht, ze gaan wonen in de Kogelstraat 5, alwaar Helena in 1925 overlijdt.

Op 30 juli 1926 wordt de memorie van aangifte ter berekening van het recht van successie opgesteld op de nalatenschap van Helena de Haart. Daarin is verwezen naar het testament van 10 maart 1920 opgesteld voor notaris Sivane (#). Daarin is haar echtgenoot Cornelis van Meeteren enig erfgenaam indien zij overlijdt zonder wettige afstammelingen achter te laten. In geval er wel wettige afstammelingen zijn, dan is haar echtgenoot legataris van het vruchtgebruik. Voorzover niet in strijd met bovenstaande beschikkingen, benoemt zij tot enige erfgenamen haar kleinkinderen Barbara Margaretha Schoots en Constantia Helena Barbara Schoots waarbij zij haar schoonzoon Marinus Schoots uitsluit. De nalatenschap omvat de helft van de algehele gemeenschap van goederen tussen Cornelis van Meeteren en Helena de Haart, welke omvat aan actief f 2560,64 en het huis met plaatsje en straat aan de Kogelstraat 5 te Utrecht.

Cornelis hertrouwt in 1926 met Johanna Beke. Ze gaan wonen op de Johannalaan 29 in Baarn, alwaar Cornelis in 1933 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

1  Barbara Helena van Meeteren

2  Cornelis Johannes van Meeteren, geboren 21 april 1894 te Utrecht, overleden 12 mei 1895 te Utrecht