Leuven, Arien Aertsz van (ca. 1612->1678)

Arien Aertsz van Leuven, schipper, zoon van Aert van Leuven, geboren ca. 1612 te (?) Wijk bij Duurstede, overleden > 22 mei 1678

Gehuwd met

Neeltje Jochems, geboren ca. 1615, overleden > 21 februari 1658

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 27 november 1673 stelt Fijchje Aerts van Leuven, gehuwd met Sander Herbertss van der Blom, haar testament op. Als erfgenamen benoemt zij haar broer Adriaen Aertss van Leuven, wonende in het Silversteechje te Utrecht, haar zuster Jorisgen Aerts van Leuven gehuwd met Rijck Hendrickss, wonende te Wijck bij Duerstede, de kinderen van haar zuster Claesgen Aerts van Leuven geheten Aert Claess van Woensell en Annichje van Woensell, haar zuster Maeijchje Aerts van Leuven, Annichje Jans Stenis gehuwd met Jan van Cantelberch, Gueltje Jans Stenis, wonende te Hamborch, en de kinderen van Hermen Janss Stenis. Op 22 mei 1678 wordt het testament opnieuw opgesteld.

 

Uit dit huwelijk:

Claes Arissen van Leuven, geboren ca. 1638, overleden < 23 juni 1713. Ondertrouwd op 8 mei 1659 en gehuwd op 24 mei 1659 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: Arien Aertsz van Leuven sijn vader, Dierck Petersen van Grol haer vader) met Lijsbethje Dircks van Grol, dochter van Dirck Petersz van Grol en Haesgen Willems, gedoopt 1 juli 1627 te Utrecht, overleden 23 juni 1713 in de Geertekerk te Utrecht

Jacobus Aertszen van Leuven, geboren ca. 1641, overleden 23 april 1715, begraven in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 9 oktober 1664 en gehuwd op 25 oktober 1664 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: Claes Aertzen broeder van de bruidegom, Lijsebetje Dirx van Grol goede kennisse van de bruidt) met Jannetje Willems, geboren ca. 1640, begraven (?) 26 mei 1673 in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd 10 mei 1674 en gehuwd 27 mei 1674 te Utrecht (get: Claes Arissen sijn broer, schriftelijk consent van haer moeder) met Jannichie Gerrits van Wijck, geboren ca. 1650 te Lienden, overleden 24 september 1705, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Gabriel Aerienssen, geboren ca. 1643. Ondertrouwd op 16 juni 1666 en gehuwd op 9 juli 1666 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: Claes Aerienss wegens den bruidegom, van haer Maechjen Quint) met Lambertjen Dircx

Anna Ariens van Leuven

Arent Ariensz van Leuven, gedoopt 21 februari 1658 in de Nicolaikerk te Utrecht