Latum, Johannes van (ca. 1635-<1702)

Johannes van Latum, kleermaker, geboren ca. 1635 te Utrecht, overleden < 21 september 1702

Ondertrouwd op 6 mei 1660 en gehuwd op 29 mei 1660 in het Anthonigasthuis te Utrecht (get: Luitje Jacobs in Catharinastraet, Francois van Kesteren haer broeder) (#) met

Deliaentje van Kesteren, dochter van Matheus Henricksz van Kesteren en Barbara Loijau, geboren ca. 1635, begraven 21 september 1702 op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 26 november 1655 benoemen Barbara Lojou, weduwe van Matheus Henrixss van Kesteren in leven schoolmeester binnen Utrecht, en de mede-erfgenamen Deliana van Kesteren dochter, Hester van Kesteren dochter, Grietje van Roijesteijn weduwe van Henrick van Kesteren zoon, de kinderen van Henrick van Kesteren en Grietje van Roijesteijn, Anna van Kesteren dochter, Sara van Kesteren dochter, hun zoon, broer en zwager Francois van Kesteren om het huis aan de westzijde van de Nieuwstraat te Utrecht te belasten met f 400-0-0 ten behoeve van Nicolaes Derout.

Op 20 juni 1660 tekent Francoijs van Kesteren voor ontvangst van kooppenningen van een huis van Hendrick van der Eijcken, met de belofte om binnen 6 weken ratificatie van transport en betaling te leveren wat betreft Johannes van Latum, diens echtgenote Deliana van Kesteren en Hester van Kesteren, alsmede gerechtelijk decreet aangaande de onmondige kinderen van broer Hendrick van Kesteren en toestemming van diens weduwe. Op 18 maart 1663 geven Johannes van Latum en Grietgen van Roijesteijn en haar onmundige kinderen goedkeuring van verkoop van het huis in de Nieuwstraat aan Hendrick van der Eijcken.

 

Uit dit huwelijk:

Barbara van Latum

Andrina van Latum, gedoopt 9 maart 1664 in de Domkerk te Utrecht

Mattheus van Latom, gedoopt 26 april 1668 in de Jacobikerk te Utrecht, begraven 12 september 1670 in de Buurkerk te Utrecht