Lambalgen, Jan Gijsbertsen op (ca. 1615-1670/73)

Jan Gijsbertsen op Lambalgen, geboren ca. 1615 te Scherpenzeel, overleden 1670-1673

Gehuwd met

Ytje Gerrits, geboren ca. 1620, overleden > 5 maart 1683

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) archiefeemland.nl

Jan Gijsbertsen is mogelijk een zoon van Gijsbert Hermens van Lambalgen en Weimgen Jans van Landaes, maar daarvoor is geen bewijs. Jan woont bovendien op Groot Lambalgen, terwijl Gijsbert op Klein Lambalgen woonde.

In het lidmatenregister van Scherpenzeel is in 1657 vermeld ‘Jan Gijsberts, op Lambalgen’, op 11 april 1658 is vermeld ‘IJttien Jans, huisvrouw Jan Gijsbertsen’, en in 1673 is vermeld ‘Ytje Gerrits, weduwe van saliger Jan Gijsbertsen, nu wonende onder Renswoude’.

Jan Gijsbertsen koopt in 1666 ‘seeckere huijsinge, hof ende hofstede, bergh ende schuijr, mitsgaders bepotinge ende beplantine daer op staende ende vorders met alle sijne toebehoren, en al ’t gene daer in aert ende nagelvast is, oock mette landerijen daer aen behoorende sijnde t’ samen vijff gedeelte van ’t Arff ende goet genaemt Groot Ravenhorst’ onder Renswoude en blijft zelf tot na 1670 op Groot Lambalgen wonen. Zijn vrouw verhuist na zijn dood wel naar Ravenhorst. 

In 1683 wordt Ietge Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz voor het gerecht gedaagd door de erven Willem Rijcksz en Annitgen Rijcks. Zij moet 100 gulden betalen van een lening die haar man had geleend van Aelbert Soenen toen hij het erf Ravenhorst in augustus 1667 van hem kocht. Willem Rijcksz en Annitgen Rijcks hadden deze lening geerfd van Albert Soenen. Eetge Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz, contra Willem Willemsz c.s. Gijsbert Jansz wegens zijn moeder IJetge Gerrits levert antwoord in scriptis (5 maart 1683, dorpsgerecht Renswoude).

In 1716 eist Toon Jansen , voor zich en namens de erfgenamen van zijn moeder IJtgen Gerrits, weduwe Jan Gijsbertsz, gewoond hebbende op Ravenhorst, betaling van een obligatie van 100 gulden verschuldigd door Thijs Cornelissen en Faesgen Cornelis, afgesloten op 19 juli 1674.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?)  Theuntje Jans, geboren ca. 1640 te Scherpenzeel

Gerrit Jansen van ’t Broeck, geboren ca. 1645, overleden 6 februari 1679 te Scherpenzeel. Gehuwd op 11 december 1670 te Scherpenzeel met Geertje Rijcksen van de Vliert, dochter van Rijck Claesse en Merritge Gerrits, gedoopt 1647 te Renswoude, overleden > 1714

Hendrik Jansz, gedoopt 16 mei 1652 te Scherpenzeel, overleden 1652-1664

Gijsbert Jansz Ravenhorst, geboren ca. 1658, overleden 14 september 1700 te Renswoude. Gehuwd op 18 november 1683 te Renswoude met Phijgje Sanders van Ravenhorst, dochter van Sander Gijsbertsz en Engeltje Gijsberts, gedoopt 17 november 1661 te Renswoude, overleden 29 juni 1691 te Renswoude. Gehuwd op 14 februari 1697 te Renswoude met Geertruidt Willems, geboren ca. 1660 te Renswoude, overleden > 31 maart 1709

Jacopien Jans, gedoopt 30 januari 1659 te Scherpenzeel. Ondertrouwd op 27 maart 1677 en gehuwd op 29 april 1677 te Scherpenzeel met Jan Adriaensen, dekker, geboren te Scherpenzeel, overleden 1679-1688. Gehuwd op 18 maart 1688 te Scherpenzeel met Gerrit Jacobsz van Blotenburg, zoon van Jacob Gerritsz van Blotenburg en Willemtje Cornelissen van Langelaar, geboren ca. 1640 te Leusbroek, overleden 1718-1719

Teunis Jansz, gedoopt 14 juli 1661 te Scherpenzeel, overleden 20 maart 1720 te Renswoude. Gehuwd op 1 april 1689 te Leersum met Merritje Morren

Hendrik Jansen van Ravenhorst

Jannetien Jans, gedoopt 1 juli 1666 te Scherpenzeel

Cornelis Jansz van de Nap, gedoopt 16 februari 1670 te Scherpenzeel, overleden 14 januari 1720 te Renswoude. Gehuwd op 24 december 1699 te Renswoude met Teuntje Jans, dochter van Jan Rijcksz en Hendrickjen Teunis, gedoopt 6 juni 1675 te Renswoude