Koning, Leendert Willemsz (ca. 1570-1629/35)

Leendert Willemsz Koning, zoon van Willem Leendertsz Koning, geboren ca. 1570 te Zandvoort, overleden 1629-1635

Gehuwd met

Erm Saijers, dochter van Saijer Maertsz, geboren ca. 1575, overleden 1635-1638

 

Bron: Inventaris van het oud archief der heerlijkheid, thans gemeente Zandvoort met lijsten der Heeren, Schouten, Predikanten, enz., P.N. van Doornick. Haarlem, 1892

Op 2 december 1635 passeert een schuldbrief, ten overstaan van den schout Heindrick Arents van der Meij en de schepenen Jacob Corszoon Schurver en Cornelis Topzoon, groot 57 carolus guldens à 40 grooten vlaems ’t stuk van Erm Saijers, weduwe wonende te Santvoort geassisteert met Daniel de Keijzer haren voogd in deze, aan Abraham Stierens, winkelier tot Haarlem, spruitende van gehaalde wollen lakens.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck Leendertsz Koning

Guurtje Leenderts Koning. Gehuwd met Arijen Claesz

Nelletje Leenderts Koning

Cornelis Leendertsz Coningh