Janssen, Sasker (ca. 1605->1646)

Sasker Janssen, geboren ca. 1605 te Sint Jacobiparochie, overleden > 1646

Gehuwd in 1630 (1e proclamatie 12 mei 1630 te Vrouwenparochie) (#) met

Dirckie Sijes, geboren ca. 1605 te Vrouwenparochie

 

Bron: allefriezen.nl

Op 30 september 1636 zijn te Ferweradeel, gemeente Hallum, als lidmaat ingeschreven Sasker Jansen en zijn vrouw Dirckje Esaias. Zij doet belijdenis. In 1646 is in het lidmaatregister vermeld Sasker Jansen, wonende aan de Vijfhuizen, en zijn vrouw Dirckgen. Zij is lidmaat.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?)  Aris Saskers. Gehuwd op 5 februari 1660 te Sint Jacobiparochie met Kniercke Sioerds, geboren te Sint Jacobiparochie. Gehuwd op 26 januari 1668 te Sint Jacobiparochie met Maartie Samuels Sober, geboren te Sint Jacobiparochie

Sije Saskers. Gehuwd op 4 mei 1662 te Sint Jacobiparochie met Claesie Maertens, geboren te Sint Jacobiparochie

3  (?) Everdt Saskers

4  (?)  Antie Saskers. Gehuwd op 24 juli 1664 te Sint Jacobiparochie met Claes Rommerts, geboren te Sint Jacobiparochie

5  (?)  Siecke Saskers. Gehuwd op 16 februari 1668 te Sint Jacobiparochie met Joost Simens, geboren te Sint Jacobiparochie. Gehuwd op 20 mei 1678 te Sint Jacobiparochie met Simen Wouters, geboren te Sint Jacobiparochie