Jansen, Reijner (->1651)

Reijner Jansen, overleden > 17 december 1651

Gehuwd met

Marijtje Bastiaans

 

Bron: allefriezen.nl

Op 28 februari 1632 is een schuldbekentenis opgesteld die op 6 december 1633 in de Hypotheekboeken van het nedergerecht Het Bildt is opgeschreven. Hierin verklaart Reijner Jansz gehuwd met Marijtje Bastiaansdr, wonende Oudebildtzijl, een kapitaal van 225 cg tegen 7% schuldig is aan Geert Egbarts weduwe van wijlen Gerben Feijkes. Als onderpand goederen.

Op 17 december 1651 zijn in de Autorisatieboeken van het nedergerecht Het Bildt vermeld Joost Clases, oom en procureur, Reijner Jansen, doopsgezind, grootvader en curator over personen en goederen, Gerrit Gerrits, doopsgezind, oom en curator over personen en goederen, en de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Bassian Reijners en Trijntie Gerrits. De genoemde kinderen zijn Jannichie Bassians, oud 16 jaar, Jan Bassians, oud 8 jaar, en Gerrit Bassians, oud 2 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

Bastiaen Reijnders