Heijmensz, Cornelis (->1544)

Cornelis Heijmensz, schepen van Everdingen, Zijderveld en Honswijk (1536, 1539, 1541, 1544), zoon van (?) Heijmen Roelofsz en Hanneke NN, overleden > 13 juni 1544

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) De oudere generaties van het geslacht De Raad te Zijderveld. H.Th.M. de Raad, 3) razu.nl, 4) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Links de zegel van Cornelis Heijmensz.

In 1534 is Cornelis vermeld als eigenaar van een perceel op Lang-Bolgerijen.

Hij geeft zijn dochter Johanna bij haar huwelijk in 1538 (huw. voorw. 9 okt. 1538) een huis in de “Vorderstraet” (Voorstraat, thans Markt) te Culemborg.

In 1540 is Heijmen eigenaar en gebruiker van 9½ morgen 1½ hont land op (Lang)-Bolgerijen, waaronder een perceel leengoed van 5 morgen, en hij is vermoedelijk ook nog eigenaar van een perceel leengoed, groot 4 morgen, op Over-Boeicop.

Op 11 januari 1542 machtigt hij samen met zijn broer Jan Heijmensz Jan Ruijsch en Cornelis Joosten.

Op een onbekende datum geeft hij 7 gulden jaarlijks aan de kerk van Zijderveld uit een stuk land “waer van die kerck weder hande moet zijn jaergetijt en moet deijlen den armen 25 st. aen scoen en 25 st. aen linnen laken en 15 st. aen broot en den pastoor 5 st. en den coster en den ouden prijster elck 3 st. en te lichten met 9 was kerssen”.

Op 6 augustus 1604 testeren Johanna Cornelis Heijmensdr weduwe Cornelis Joosten zal en Christiaen Cornelisz x Adriana Cornelis Joostendr samen; zij noemt de echte kinderen van zal. Heijman Cornelisz en zal. Roelof Cornelisz haar broeders.

 

Kinderen:

Heijmen Cornelisz

Johanna Cornelis Heijmens, overleden 1604. Gehuwd in 1538 (huwelijkse voorwaarden 9 oktober 1538) met Cornelis Joosten, overleden tussen 1560-1561

Roelof Cornelis Heijmensz, pachter van grove thienden van Over- en Neder-Zijderveld, pachter van de raep en gerstthiendt van Over- en Neder-Zijderveld en Over- en Neder-Tienhoven (1557-1558), geboren 1519-1520, overleden 1564-1567. Gehuwd < 21 mei 1549 met Marie Aerdt Jansen, overleden ca. 1603