Haasnoot, Cornelis Dircksz (ca. 1630-<1691)

Cornelis Dircksz Haasnoot, zeeman, zoon van Dirck Cornelisz en Trijntje Arents, geboren ca. 1630 te Katwijk aan Zee, overleden < 16 december 1691

Gehuwd op 1 november 1654 te Katwijk aan Zee (#) met

Marijtje Dircks Verdoes, dochter van (?) Dirck Bastiaensz en Leuntge Leenders, geboren ca. 1630 te Katwijk aan Zee, overleden > 16 december 1691

 

Bronnen: 1) gahetna.nl, 2) hogenda.nl, 3) NG dopen en trouwen van Katwijk aan Zee 1614-1719, door P. van der Klooster, 4) Rechterlijk Archief van beide Katwijken en ’t Sant. RA Katwijk inv.nr. 1. Bewerkt door H.J. van der Waag

Op 19 december 1679 is een verlijbrief opgesteld: “Wij, Arend van Delvendiep, gesubstitueert schout te deze van Jan van de Geduchte, schout van beijde Catwijcken en ’t Sand, mitsgaders Willem Reijne en Cornelis Maartens de Wit, schepenen aldaer, oirconden dat voor ons gecomen en verschenen zijn Floris Dirksz, Cornelis Dirksz Haasnoot, Cornelis Pietersz ende Neeltge Dircks, alle erffgenamen van Annetge Ghijsbert Roele van Duijnen, Lodewijk Gerrits IJserloo ende Jan Pieters Hus onse inwoonders tot Catwijck op Zee, seecere huijsinge en erve staende ende gelegen tot Catwijck op Zee. Belent aldaer ten oosten Anna Maertens, ten suijden Ghijs Arijens Bom, ten westen de Werff en ten Noorden Jacob Hooft enz.”.

Op 27 mei 1692 verkopen Jan van der Guchten baljuw en schout van Catwijk en Arij Pieterszn Nijgh, curators over de insolvente boedel van Cornelis Dirkszn, aan Willem Dirkszn,  wonende te Catwijk op Zee, een huis en erf aldaar, belend O Gerrit Pieterszn met de lijnbaan, Z het slop, W Dirk Janszn Kuy en N Gerrit Pieterszn met het recht op 1/4e van de bornput, voor 255 gulden.

 

Uit dit huwelijk:

Dirk Cornelisz Haasnoot

Cornelis Cornelisz Haasnoot (alias de Paus), zeeman, gedoopt 17 april 1656 te Katwijk aan Zee, overleden > 2 juni 1709. Gehuwd op 10 mei 1682 te Katwijk aan Zee met Annetje Arents, dochter van Arent Cornelisz en Niesje Gijsen, gedoopt 5 oktober 1659 te Katwijk aan Zee, overleden 1697-1699. Gehuwd op 15 oktober 1699 te Katwijk aan Zee met Maartje Willems, dochter van Willem Jacobsz en Annetje Jans Petten, gedoopt 22 mei 1667 te Katwijk aan Zee, overleden > 20 maart 1737

Nelletje Cornelis Haasnoot, gedoopt 10 februari 1658 te Katwijk aan Zee, overleden 1658-1659

Nelletje Cornelis Haasnoot, gedoopt 28 september 1659 te Katwijk aan Zee, overleden februari 1735 (impost 27 februari 1735 te Katwijk aan Zee). Gehuwd op 7 mei 1690 te Katwijk aan Zee met Aldert Dirksz Kuijt, zeeman, zoon van Dirk Aldertsz en Aefje Cornelis, gedoopt 16 december 1663 te Katwijk aan Zee, overleden < 5 december 1711. Ondertrouwd op 5 december 1711 te Katwijk aan Zee met Buijs Leendertsz Suijerduijn, zoon van Leendert Claesz en Geertje Buijsers, gedoopt 24 oktober 1655 te Katwijk aan Zee, overleden december 1720 (impost 14 december 1720 te Katwijk aan Zee)

Neeltje Cornelis Haasnoot, gedoopt 15 september 1662 te Katwijk aan Zee, overleden > 28 augustus 1712. Gehuwd op 1 mei 1689 te Katwijk aan Zee met Maerten Willemsz van Duijvenbode, zoon van Willem Cornelisz van Duijvenbode en Geertje Leenders Coole, geboren ca. 1660, overleden 1691-1699. Ondertrouwd op 21 november 1699 en gehuwd op 6 december 1699 te Katwijk aan Zee met Arie Leendertsz Nijgh (alias Jonge Nijgh), zoon van Leendert Dirksz Nijgh en Maertie Alderts, gedoopt 11 september 1678 te Katwijk aan Zee, overleden december 1735 (impost 15 december 1735 te Katwijk aan Zee)

Crijn Cornelisz Haasnoot, stuurman visserij, gedoopt 4 januari 1665 te Katwijk aan Zee, overleden > 20 april 1738. Ondertrouwd op 16 april 1717 en gehuwd op 2 mei 1717 te Katwijk aan Zee met Annetje Jans (alias Prijsenberen), dochter van Jan Willemsz en Aaltie Arijens, gedoopt 29 maart 1693 te Katwijk aan Zee, overleden februari 1777 (impost 21 februari 1777 te Katwijk aan Zee)