Eling, Jan Janse (1734-1789)

Jan Janse Eling, schippersknecht, zoon van Herman Jansz en Anna Maria de Canter, gedoopt 2 april 1734 RK te Grave (get: Leonardus Bosmans, Henricus Blom, Aldegundis Roosenboom) (#), overleden 20 maart 1789 te Amersfoort (#)

Ondertrouwd 15 januari 1762 en gehuwd op 12 februari 1762 voor het gerecht (get: Teuntje Jansz) (#) en RK Kromme Elleboog (get: Cornelia van Munster, Catharina van der Linde) (#) te Amersfoort met

\Maria Wijmans, winkelier (1793), dochter van Coenraad Berents Weijman en Teuntje Jans van Helmerhorst, gedoopt 27 januari 1732 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Antonia Valckenhove) (#), overleden 1 januari 1800 (#) en begraven 1 januari 1800 op het Lieve Vrouwenkerkhof te Amersfoort

 

Bronnen: 1) archiefeemland.nl

Op 19 december 1763 wordt geadmitteert (burgerrechten verleend) Jan Janszen Elingh, schippersknecht, geboortig van De Graaff.

Op 15 juli 1780 koopt Jan Jansen Eling van Johan Heijnius, koopman tot Amsterdam, zekere huizinge, erve en grond met een hof daarachter staande aan de Breedestraat bij de Lieve Vrouwestraat. Op 20 september 1784 koopt Jan Jansen Eling, burger en inwoner van Amersfoort, huizinge, erve en grond staande aan de oostzijde van de Bredestraat bij het Pieter Nosterstraatje. De verkopers zijn erfgenamen waaronder Jan Jansen Eling en desselfs huisvrouw Maria Wijnands, Jacob Craan en Hendrina Wijnands, Maria van Eldert, weduwe van Huig Corton, e.a. Op 8 juli 1786 koopt Jan Jansen Eling van Jordanus van der Maath en Barbara Otterspoort, een huizinge, erve en grond staande aan de noordzijde van den Molensteeg. Op 2 april 1788 koopt Jan Jansen Eeling van Otto Herdeweld een huizinge, omtrent de Verkensmarkt vooraan in de Slijkstraat staande.

Op 14 april 1789 vindt de boedelscheiding plaats van Jan Jansen Eling, overleden maart 1789 te Amersfoort. De boedel bestaat uit een huis in de Slijkstraat, een huis in de Hellestraat bij het Spieringsteegje, een huis in de Bredestraat bij de Lieve Vrouwetoren en een huis aan de oostzijde van de Bredestraat bij het Paternosterstraatje. Er is 1 kind erfgenaam, te weten Teuntje Jansen Eling.

Op 24 augustus 1793 heeft de weduwe van Jan Janse Elink, winkelier, wonende in de Hellestraat te Amersfoort, een liberale gift gedaan. Zij heeft onder presentatie van eed gedeclareerd geen duizend guldens gegoed te zijn, doch heeft iets vrijwillig gegeven.

In het register van de weeskamer is in september 1800 aangetekend ‘de huisvrouw van Johannes Mulders wegens hare overledene moeder, de weduwe J.J. Eling en verklaarde dat dezelve geene minderjarige Erfgename had nagelaten’. Jan Jansen Elink erft het volledige winkelhuis in de Hellestraat in Amersfoort volgens testament van 30 juni 1798 en legaat 24 februari 1801.

 

Uit dit huwelijk:

1  Harmannus Eling, gedoopt 20 september 1762 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Lamberta Wijmans), overleden 1762-1764

2  Harmanus Eling, gedoopt 12 januari 1764 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Henrica Harmse) , overleden < maart 1789

3  Antonia Eeling