Duijvenbode, Jacob Teunisz van (1651-1709/13)

Jacob Teunisz van Duijvenbode, zoon van Teunis Cornelisz van Duijvenbode en Martijntge Simons, gedoopt 17 december 1651 te Katwijk aan Zee (#), overleden 1709-1713

Gehuwd 18 juni 1679 te Katwijk aan Zee (#) met

Lijsbeth Jans van Schevinkhove, (?) vroedvrouw, dochter van Johannes van Schevingshoven en Geertruijt Jans van Minderscha, geboren ca. 1657 te Rijswijk, overleden (?) oktober 1738 (impost 1 november 1738 te Katwijk aan Zee) (#)

 

Bronnen: 1) nationaalarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) NG DOPEN en TROUWEN van KATWIJK aan ZEE 1614-1719, door P. van der Klooster, 4) NG DOPEN en TROUWEN van KATWIJK aan ZEE 1720-1811, door P. van der Klooster, 5) Rechterlijk Archief van beide Katwijken en ’t Sant. RA Katwijk inv.nr. 1. Bewerkt door H.J. van der Waag, 6) Rechterlijk Archief van beide Katwijken en ’t Sant. RA Katwijk inv.nr. 2. Bewerkt door H.J. van der Waag, 7) Katwijk weesboek 2. Bewerkt door J.P. van Brakel

Op 16 december 1682 verkoopt Willem Gijsbertszn Staack, wonende te Catwijk op Zee, aan Jacob Teuniszn van Duyvenbode, wonende te Catwijk op Zee, een huis en erf aldaar op het Noordend in het Weigat, belend volgens de jongste waarbrief van 20-03-1680 O Gijs Willemszn, Z Gijs Bom en W de tuin van Anna Gangelofsdr, voor 35 gulden alsmede een
schuldbrief van 100 gulden.

Op 30 april 1684 verkopen Leendert Teuniszn van Duijvenbode en Jacob Teuniszn van Duijvenbode, beiden wonende Catwijk op Zee, kinderen en erfgenamen van Martijntje Simonsdr, weduwe en boedelhoudster van Teunis Corneliszn van Duijvenbode, aan Claas Gerritszn van Duijckeren, mede wonende te Catwijk op Zee, een huis en erf gelegen aldaar, belend O Jacob Jacobszn van Duijnen, Z Maarten Jacobszn Buijs, W Willem IJsbrandszn en N Cornelis Corneliszn de Jongh, voor 145 gulden.

Op 25 april 1688 verkoopt Leendert Teuniszn Duyvenbode aan Americk Arijenszn, beiden wonende te Catwijk op Zee, een huis en erf aldaar met de helft van de bornput daarvan de wederhelft toekomt aan Jacob Teuniszn van Duyvenbode, belend O de Grafelijkheid, Z de Heerweg, W Jacob Teuniszn van Duijvenbode voorsz. en N de Grafelijkheid, voor 70 gulden.

Op 5 mei 1709 is Jacob Teunisz genoemd als belender.

Op 23 april 1713 verschijnt voor de weeskamer Lijsbet Jacob van Schevinkhove, weduwe van Jacob Teunisz van Duijvenbode. Zij is niet in staat haar 3 minderjarige kinderen bewijs van hun vaderlijke erfenis te doen, doch belooft hen te zullen onderhouden.

 

Uit dit huwelijk:

Teunis Jacobsz van Duijvenbode

Geertruij Jacobs van Duijvenbode, gedoopt 12 december 1688 te Katwijk aan Zee (get: Hendrik Jansz, Marijke Verschou), overleden > 13 januari 1726. Gehuwd 19 oktober 1709 te Katwijk aan Zee met Huigh Jansz Otter, matroos in de visserij, zoon van Jan Jansz Otter en Bregje Willems, gedoopt 1 juni 1687 te Katwijk aan Zee, overleden > 3 juni 1728

Martijntje Jacobs van Duijvenbode, gedoopt 15 september 1693 te Katwijk aan Zee (get: Martie Cornelisz), overleden juli 1752 (impost 8 juli 1752 te Katwijk aan Zee). Gehuwd 17 mei 1716 te Katwijk aan Zee met Arij Arijsz van Breelofsbergen, zoon van Arij Arijsz van Breelofsbergen en Martijntje Cornelis Geijteman, gedoopt 20 juli 1692 te Katwijk aan den Rijn, overleden > 11 juni 1752

Johannes Jacobsz van Duijvenbode, gedoopt 6 november 1695 te Katwijk aan Zee (get: Maertie Gerritsz, Hendrik Jansz), overleden maart 1754 (impost 23 maart 1754 te Katwijk aan Zee). Aangifte 30 april 1723 en gehuwd 16 mei 1723 te Katwijk aan Zee met Trijntje Teunis Geijteman, dochter van Teunis Cornelisz Geijteman en Annetie Abrahams, gedoopt 6 november 1695 te Katwijk aan Zee, overleden augustus 1771 (impost 5 augustus 1771 te Katwijk aan Zee)

Leendert Jacobsz van Duijvenbode, gedoopt 14 december 1698 te Katwijk aan Zee (get: Dina Cornelissen de Jongh), overleden juli 1763 (impost 27 juli 1763 te Katwijk aan Zee). Aangifte 29 juni 1721 en gehuwd 13 juli 1721 te Katwijk aan Zee met Weijntje Dircks van Duijnen, dochter van Dirck Jansz en Trijntje Jacobs, gedoopt 1 februari 1699 te Katwijk aan Zee, overleden > 15 november 1744