Croft, Cornelis Jansz van der (-1522/25)

Cornelis Jansz van der Croft, zoon van Jan Dircxz van der Croft en Barbara Coppairts, overleden 1522-1525

Gehuwd met

Adriaentgen Pieters, overleden 1540-1548

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt, Dr. P.C.J. van der Krogt. In: Ons Voorgeslacht’, jrg. 54 (1999), 3) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972)

Op 21 maart 1506 wordt Dirck Jansz van der Croft beleend met 5 hond land tussen de Merendijck en de Broeckweg onder Wateringen, en draagt het leen over aan zijn broer Cornelis Jansz. Op 5 november 1525 Adriaen Cornelisz bij dode van zijn vader Cornelis Jansz.

Op 31 mei 1518 doet Cornelis ‘pantleringe’ tegen Dirck Sijmonsz, ambachtsbewaarder van Delftland.

Op 23 juli 1522 wordt in voor de heemraden van Delfland een geschil behandeld tussen Cornelis en Huijch Jansz.

 

Uit dit huwelijk:

Adriaen Cornelisz van der Croft, overleden 1558-1561

Jacob Cornelisz van der Croft

Pieter van der Hoghewerf, geboren ca. 1510, overleden 1562-1570. Gehuwd < 1549 met Pietertgen Adriaens, dochter van Adriaen NN en Meritge Jans

Aeltgen Cornelis, geboren ca. 1521. Gehuwd met Heijman Adriaensz, zoon van Adriaen Cornelisz Puijr

5  (?) Job Cornelisz van der Croft