Cornelisz, Jan

Jan Cornelisz

Gehuwd met

Adriaentje Foppen

 

Bronnen: 1) tschimmel.nl, 2) stamboomvennik.nl, 3) hogenda.nl, 4) Scheveningen – Kohier van de 10e penning 1553. Nationaal Archief toegangsnr. 3.01.03 (Archief van de Staten van Holland voor 1574), inv.nr. 775, Robin Houben, 5) Scheveningen – Kohier van de 10e penning 1556. Nationaal Archief toegangsnr. 3.01.03 (Archief van de Staten van Holland voor 1574), inv.nr. 1098, Robin Houben

In het kohier van de 10e penning van Scheveningen uit 1553 is opgenomen: Jan Cornelisz huijs op vi £ xii S.

In het kohier van de 10e penning van Scheveningen uit 1556 is opgenomen: De Koestraete beginnende vande zeesijde aff van westen: Jan Cornelisz sijn huijs soude siaers te huijr gelden viij £ Hollants.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz Jonge Jol