Clarenbeek, Jan Jansz (1703-1790)

Jan Jansz Clarenbeek, zoon van Jan Hendricksz van Clarenbeek en Dirkje Leenderts, gedoopt 9 oktober 1703 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (get: Winanda Leenders) (#), begraven 19 januari 1790 te Maarssen (#)

Gehuwd op 12 november 1731 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (#) met

Grietje Gerrits Hanenbergh, dochter van Gerrit Melchertsz Haanenberg en Joanna Jacobs, geboren ca. 1710, overleden 7 augustus 1761 te Maarsseveen, begraven 8 augustus 1761 te Maarssen (#)

Gehuwd op 18 juni 1770 RK te Maarssen met

Gijsbertje Kool, gedoopt 26 september 1740 RK te Schalkwijk (get: Anthonius van Deick)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl

Op 27 april 1726 staat Jan Jansz van Clarenbeek, geassisteerd door Henrick Jansz van Clarenbeek, borg voor Isaacq van Schoonhoven bij de koop van een huijsinge ‘den Haen’, boomgaerd, tapstede, met viertel weijlands aan de Veenweg. Op 3 augustus 1726 huurt Jan Jansen van Clarenbeeck van Diderik de Leeuw, drie mergen soo bouw als weijland in het gerecht Oostveen. Het verhuurt het land op 1 juli 1758, met kennis en goedkeuring van de edelen en ridderschap ’s lands, aan Jan van Dullem. Op 26 oktober 1726 huurt Jan Jansz Klarenbeek, samen met Willem Spruit, van David van Eversdijk, advocaat, vier mergen lands aan de Biltze Steenstraet onder het gerecht van Oostveen.

Op 22 oktober 1728 is opgetekend dat vanwege 4 geleverde veenschouwen nog f 149 resteert van de scheepshypotheek die Jan Janse van Clarenbeek, agter Suijlen, nog schuldig is aan Hendrik van Riet, meester scheepemaker te Utrecht. Op 20 september 1738 treedt Jan van Clarenbeeck, tezamen met zijn broers Aart Jansen van Clarenbeeck en Hendrick van Clarenbeeck, op als voogd over Rutje Leenderts, dochter van Leendert Clarenbeeck en Annigje Abrahams van Vulpen. Op 26 februari 1755 tekent Jan Jans Clarenbeek, wonende te Maersseveen, een schuldbekentenis van f 395 vanwege de koop van turf, ten behoeve van Marijtje Willems, weduwe van Teunis Post.

Op 31 mei 1770 vindt de scheiding plaats van de boedel van Jan Jansz Clarenbeek, weduwenaar van Grietje Gerritsz Hanenbergh en wonende te Oude Maarsseveen, en zijn overleden vrouw. Kinderen en erven ab intestato zijn Jan Jansz Klarenbeek, Gerrit Jansz Clarenbeek, Leendert Jansz Clarenbeek, Jacob Jansz Clarenbeek, Hendrik Jansz Clarenbeek, Jannetje Jansz Klarenbeek, Maria Jansz Clarenbeek, Evert Jansz Klarenbeek onmondig, Dirk Jansz Klarenbeek onmondig, Anthonij Jansz Klarenbeek onmondig, Aart Jansz Klarenbeek onmondig en Nicolaas Jansz Klarenbeek. De onmondige kinderen worden bijgestaan door de voogden Aalbert van der Vliet en Eldert van Loenen, schepenen van Oud Maarsseveen. De boedel bestaat uit onroerend goed, betreffende een camp lands, groot 2 mergen, en 2 halff mergens, beide gelegen in ’t Binnenwegh te Maarsseveen, met een totale waarde van f 1350. De waarde van de gereedschappen en dieren bedraag f 380-14 en van het meubilair en sieraden f 90-9. De totale schulden en lasten bedragen f 1001-10, waarmee de saldo waarde van de erfenis bedraagt f 819-13. De helft is voor Jan Jansz Clarenbeek, te weten f 409-16-8, en de andere helft voor de kinderen. De doodschulden (kosten voor de begrafenis) wordt afgetrokken van de erfenis van de kinderen, waardoor deze uitkomt op f 305-3-8 (#). Aansluitend wordt op 15 juni 1770 de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Jan Jansz Clarenbeek, weduwenaar van Grietje Gerritsz van Henenbergh wonende te Oud-Maarsseveen, en Gijsbertje Cool, wonende te Oud-Maarsseveen.

Op 24 februari 1780 attesteren Jan Jansz Clarenbeek, 74 jaar, Hendrik Mammenhoff, 54 jaar, Arnoldus de Has, 70 jaar en Dirk de Haas, 67 jaar, over afwatering van landen onder Maarssen, Maarsseveen en Oostwaard en het meer dan eens ophogen van kade op kosten van NN Boendermaker. Op 15 februari 1781 attesteren Cornelis Fransz Clijnmeij, 54 jaar, en Jan Jansz Clarenbeek, 78 jaar, over bekendheid met de landen van Oostwaard, de Zogwetering en de Zogdijk daartussen, over de hoogte van deze dijk, alsmede over de aldaar door attestanten in opdracht van de schout, schepenen en poldermeester uitgevoerde verbeteringen van de afdamming van sloten. Jan Jansz Clarenbeek verklaart dat Jan Sluijs, die te Oostwaard woonde, sloten door de Zogdijk liet graven om zo modder uit de Vecht te kunnen varen naar Oostwaard, aldaar wilde hij De Maaten ermee ophogen.

Op 27 juli 1785 doet Jan Jansz Klarenbeek afstand van vee, gewas te velde en gereedschappen om te verkopen, om de opbrengst daarvan vervolgens te verrekenen met voorgeschoten bedragen. Merten van den Helm, schout en gadermeester van Maarsseveen en Neerdijk, heeft de schuld van Jan aan, onderscheidenlijk, de weduwe van Joseph Nathan Fantijn, Hermanus van Amerongen, en schout van der Linden afbetaald.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Jan Jansz Clarenbeek, gedoopt 1 januari 1733 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht (get: Derkie Clarenbeek), begraven 22 maart 1802 te Maarssen. Ondertrouwd op 2 mei 1766 te Maarssen en gehuwd op 20 mei 1766 te Blauwkapel met Gergje van Schoonhoven, dochter van Andries van Schoonhoven en Aletta van Gerderen, gedoopt 7 mei 1741 te Maarssen (get: Jannetje Pieterszen), begraven 4 augustus 1808 te Maarssen

2  Gerrit Jansz Clarenbeek, gedoopt 5 augustus 1734 RK te Maarssen, overleden 2 september 1813 te Maarssen. Ondertrouwd op 22 april 1763 en gehuwd op 12 mei 1763 te Utrecht met Gerritje van Ingen, dochter van Willem van Ingen en Annetje van Dam, gedoopt 21 augustus 1740 te Maarssen, overleden 2 april 1812 te Maarssen

3  Jannetje Jans Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 7 april 1736 RK te Maarssen, begraven 14 november 1804 te Nijmegen. Gehuwd op 15 september 1764 voor het gerecht te Utrecht met Carel Wolff

4  Leendert Jansz Klarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 10 februari 1738 RK te Maarssen (get: Agnes Clarenborgh), overleden 30 maart 1812 te Utrecht. Gehuwd op 16 november 1765 voor het gerecht en RK Heerenstraat te Utrecht met Alida Goudoever, dochter van Jan Goudoever en Hanna de Groot, gedoopt 23 april 1745 RK te Utrecht, overleden 11 januari 1791, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht. Gehuwd op 2 juli 1791 voor het gerecht te Utrecht met Maria Catharina le Jeune, overleden 31 oktober 1804, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht

5  Dirk Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 12 november 1739 RK te Maarssen (get: Dirkje Leendert), overleden te Nieuw Maarsseveen, begraven 25 juli 1747 te Maarssen

6  Maria Jans Clarenbeek, geboren te Westbroek, gedoopt 23 mei 1742 RK te Maarssen (get: Agnes Jansen Clarenbeek), overleden 8 februari 1822 te Utrecht. Gehuwd op 29 november 1777 voor het gerecht te Utrecht met Willem de Kleijn, overleden 19 juli 1806 en begraven 22 juli 1806 in de Buurkerk te Utrecht

7  Jacob Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 4 april 1744 RK te Maarssen (get: Dirkje van Sandtwijk), overleden 10 juni 1814 te Westbroek. Gehuwd op 23 mei 1768 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht met Gijsje Jans van den Hoeve, dochter van Jan Pietersz van den Hogen en Jannietie Dirckse Swane, gedoopt 5 maart 1746 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht, overleden 18 maart 1814 te Westbroek

8  Hendrik Clarenbeek

9  Evert Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 21 juli 1746 RK te Maarssen (get: Agnes van Clarenbergh)

10  Dirk Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 12 juli 1748 RK te Maarssen (get: Maria van Seldenrijk), overleden 18 november 1826 te Utrecht. Gehuwd op 21 februari 1778 voor het gerecht en op 24 februari 1778 RK Buiten Wittevrouwen te Utrecht met Jannigje van den Boog(aard), overleden 13 maart 1791, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht. Ondertrouwd op 22 mei 1804 en gehuwd op 5 juni 1804 te Utrecht met Jannigje de Jong, dochter van Nicolaas de Jong en Pietertje de Jong, geboren 1767-1768, overleden 14 december 1833 te Utrecht

11  Anthonij Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 13 juni 1750 RK te Maarssen (get: Agnes Clarenbeek), begraven 11 oktober 1809 te Tienhoven. Gehuwd op 1 januari 1773 te Blauwkapel met Catharina Wijne. Gehuwd op 14 januari 1786 te Tienhoven met Jannigje Jacobusse Gorlee, dochter van Jacobus Bartense Gorlee en Pietertje Daniels van Doorn, geboren ca. 1760, begraven 14 december 1808 te Tienhoven

12  Arie Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 26 december 1753 RK te Maarssen (get: Agniet van Clarenbeek), begraven 20 augustus 1801 te Maarssen. Gehuwd op 5 oktober 1784 RK te Maarssen met Maria Verbeek, dochter van Nicolaus Verbeeck en Anna Keijsers, geboren te Maarssen, gedoopt 21 maart 1761 RK te Maarssen (get: Maria Keijsers), overleden 16 april 1822 te Maarsseveen

13  Nicolaas Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 2 december 1756 RK te Maarssen (get: Agnietje Clarenbeek), begraven 11 juli 1811 te Maarssen

 

Uit het 2e huwelijk:

14  Grietje Jans Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 9 februari 1771 RK te Maarssen (get: Wijntje van Beek), overleden 16 oktober 1827 te Mijdrecht. Gehuwd op 1 april 1818 te Wilnis met Petrus van Veen, zoon van Cornelis van Veen en Jannetje Koppers, gedoopt 6 juli 1779 RK te Hazerswoude, overleden 21 februari 1845 te Mijdrecht

15  Huibertus Jansz Clarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 14 april 1772 RK te Maarssen (get: Wijntje van Beek), overleden 3 april 1859 te Schalkwijk. Ondertrouwd op 31 mei 1799 en gehuwd op 24 juni 1799 voor het gerecht te Schalkwijk met Sophia de Bree, dochter van Jacobus de Bree en Johanna van Dussel, gedoopt 2 maart 1774 RK te Schalkwijk, overleden 2 oktober 1858 te Schalkwijk

16  Jan Jansz Klarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 10 maart 1773 RK te Maarssen (get: Wijntje van Beek), begraven 26 april / 25 mei 1775 / 14 februari 1778 te Maarssen

17  Bertha Jans Klarenbeek, geboren te Maarsseveen, gedoopt 17 februari 1774 RK te Maarssen (get: Wijntje van Beek), begraven 26 april / 25 mei 1775 / 14 februari 1778 te Maarssen

18  NN Jans Klarenbeek, begraven 26 april 1775 / 25 mei 1775 te Maarssen