Claesz, Geerlof (-<1572)

Geerlof Claesz, overleden < 14 maart 1572

Gehuwd met

Toenken Everts, dochter van Evert NN, overleden > 9 april 1572

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Genealogie van de familie Hertoch, Hartoch, Deventer uit Vijfheerenlanden, Ing. H. den Hertog. In: Zuidhollandse Genealogieën (1986), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 14 maart 1572 is de weduwe van Gerloff Claesz belendster van een huis en hofstad op de Diefdijk.

Op 9 april 1572 koopt ‘Toenken Gerloff Claessen weduwe met Gerit Evertsen haeren broeder, haeren gecoren voocht in desen, Aert Dircksen als voocht in desen van Claes Geerloffsen ende Aelken Geerloffsdr.’ aan Geertgen de weduwe van Jan Cornelissen een ‘huijs hoff ende erfft sulcx dat gelegen is aen den Leerdamschen diefdijck boven Jan van Delffs erff aff ende beneden cum suis Floris Roeloffsen erve, streckende vanden Geersloot aff, tot Gielis Roeloffsen ende Aeffken Jan Cornelissen toe.’

Op 29 januari 1629 en 9 juli 1629 zijn de kinderen van Neelken Geerloffsdr, te weten Geerloff Ariaensen, Willem Ottensen en Jan Ariaensen, ‘allen tesamen erfgenamen van hun meue zaliger Aeltge Gerloffs.’ Deze Aeltgen Geerloffsdr was gehuwd met Willem Dircxsen, die overleden is voor 3 maart 1606. Ze woonden toen te Leerbroek.

 

Uit dit huwelijk:

1  Neeltje Geerlofs

Claes Geerloffsen

Aelken Geerloffs, overleden < 29 januari 1629. Gehuwd met Willem Dircxsen, overleden < 3 maart 1606