Brom, Cornelis Lambertsz (ca. 1640->1693)

Cornelis Lambertsz Brom, daghurder, weijman van de heer van Geerestein, zoon van Lambert Brom, geboren ca. 1640, overleden > 21 november 1693

 

Bronnen: 1) archiefeemland.nl, 2) oudscherpenzeel.nl

Huisgezinnen 1675: Cornelis Lambertsz, dachhuijder, met sijn vrouw ende 4 minderjarige kinderen. In 1686 en 1693 is Cornelis Lambertsz Brom eigenaar en bruiker van 1¼ morgen land.

Op 13 maart 1679 eist Thonis Jansz op Voskuijlen voor het dorpsgerecht te Woudenberg, betaling van Cornelis Lambertsz Brom van 11 gulden voor een gekocht beest.

Op 6 juli 1683 verklaren Lubbert Henricks en Cornelis Brom, beide wonend Woudenberg, zijnde van competenten ouderdam, op verzoek van Jean Bourgois, schout van Woudenberg, dat zijn maandag acht dagen geleden, zijn geweest ten huijse van Jacob Reijers op Davelaer. Jacob Reijers was uitgegaan, omdat de vroedvrouw die zijn vrouw in de barensnood, die zeer zwaar was, assisteerde, brandewijn had geeist. Lubbert Henricks werd geroepen door Henrick Jan Geijtenbeeck, pachter van de brandewijnen over Woudenberg, die samen met Jacob Reijers bij diens huis was met een kannetje brandewijn, met ca. anderhalf of twee kommetjes. Hij had dat de boer afgenomen en in boeten geslagen, omdat hij daarmee van Scherpenzeel kwam. In hun presentie zijn beiden twee rijksdaalders overeengekomen, op conditie dat de Schout het niet te weten komt.

Op 3 mei 1692 en 29 september 1692 eist Cornelis Brom voor het dorpsgerecht te Woudenberg betaling van Cornelis Willemsz Boon van 1 gulden 6 stuivers rest huurschuld van een hofje. Op 28 september 1693 en 21 november 1693 eist Cornelis Lambertsz Brom betaling van Melis Hendricksz van de helft van de tabak door Melis Hendricksz gekocht in 1691.

 

Kinderen:

Jan Cornelisz Brom, daghuurder, overleden < 16 februari 1710. Gehuwd op 2 november 1684 te Woudenberg met Geertruijt van Deventer

Hendrijn Cornelisz Brom

Frans Cornelisz Brom. Gehuwd op 29 april 1696 te De Bilt met Cornelia Teunissen Versteeg. Ondertrouwd op 26 september 1705 te Doorn met Gerrigje Gijsberts