Blancken, Jan Hanricksz (ca. 1550-1629/32)

Jan Hanricksz Blancken, gerichtsman van Brakel (1607), geboren ca. 1550, overleden 1629-1632

Gehuwd met

Marij Geurts, overleden > 8 augustus 1635

 

Bronnen: 1) gw.geneanet.org/jvanwilligen, 2) regionaalarchiefrivierenland.nl, 3) ORA Zuilichem, 4) Hoge Bank Zuilichem

In 1581 Jan Hanricks Blanckert nabuer van Braeckel. Op 20 december 1582 Jan Hanricks van Braeckell genaemt Blanck Jan. Op 30 oktober 1583 Jan Hanricks genaemt Blanck Jan van Braeckel. Op 8 mei 1584 Jan Hanricks Blancken.

Op 5 december 1589 de gevomachtgde van Blanck Jan ‘angehalden om coop te hebben op goederen van Tuen Dircksdr’.

Op 17 juni 1591 treedt Jan Hanricks Blancken met Jacob Ghijsberts op als momber of voogd van Toentgen de dochter van Dirck Dircksen te Brakel in een kwestie mat Adriaen Peters Muijlwijck.

Op 2 juli 1595 verkoopt de heer van Brakel een tijnsbrief van 5 carolusguldens jaarlijks erftijns per stuk dd 12 februari 1547 ten laste van Jan Willems uit zijn huis en hof te Brakel aan Jan Handricks Blancken.

In 1602 getuigt Joan Henricks oud 53 jaar.

Op 19/20 april 1603 koopt Jan Hanricks Blancken de helft van 4 morgen land op de Maijwaij te Brakel van ‘mijn neeff’ Matheus Peters. De andere helft is van Mathijs Ariaensen genaamd Ruijmschotell. Op 8 januari 1611 wordt het perceel Maij Waij ‘den Bruggenkamp’ genoemd, 2 morgen van Jan Hendricks Blancken en 2 morgen via de na-kinderen van Joost Ghijsbertsen.

Op 14 december 1607 Johan Henricksen Blancken, gerichtsman.

Op 23 maart 1608 koopt hij 4 morgen land achter de Wetering aan de Houtsteeg te Brakel, onder borgstelling van huis en hof waar Cornelis Jans placht te wonen van Jan Willem, Gerit Loijens zoon.

Op 23 oktober 1609 Daem Beerents protesteert tegen Jan Hanricks Blancken, Gerrit Ariaens en Staes Bastiaenen.
Op 11 december 1609 verkoopt Cornelis Cornelis van Zuilichem een erfbrief van 1 m (van 4 m Langerack) aan Geurt Rutgers, andere helft Jan Hanricks Blancken.

In april 1614 is Jan Hanricks Blancken genoemd als belender aan de westzijde van de Gortstraat te Brakel.

Op 3 december 1629 Jan Hanricks Blancken en sijn swager Jan Huberts.

Op 20 november 1632 Marij Geurtsdr weduwe van wijlen Jan Henricks Blancken.

Op 8 augustus 1635 verkoopt Marij Geurts, weduwe van Jan Hendricks Blancken, de “Isibranden hoff” aan de Commerstraat te Brakel aan Adriaen Jans Schaep.

 

Uit dit huwelijk:

Geurtje Jans Blancken, overleden 1641-1643. Gehuwd met Jan Hubertsz van Willigen, dijkheemraad te Brakel, zoon van Hubert Jansz van Willigen en Jen Ghijsberts van Braeckell, overleden 26 juni-10 juli 1638 (neergestoken op 26 juni 1638 voor herberg De Croon te Gameren). Gehuwd 15 maart 1640 te Brakel met Adriaen Thiessen, zoon van Mathijs Ariaensen Ruijmschotel en Lijntje Goossens, overleden 1651-1654

Adriaen Jansz Blancken

Jacob Jansz Blancken, burgemeester (1629) en gerichtsman (1644) te Brakel, geboren 1598-1599, overleden 1645-1646 (‘door het overrijden met eenen wagen’). Gehuwd met Maijken Wouters, overleden > 2 december 1675

Hendrick Jansz Blancken, overleden 2 februari-30 mei 1671. Gehuwd 20 juni 1640 te Brakel met Dirckje Adriaens, dochter van Adriaen Thiessen en NN Huijberts Putt, overleden 1651-1654. Gehuwd op 23 april 1654 te Brakel met Neelken Teunis, dochter van Anthonis Jans Ballingh en Cunera Rutgers, overleden > 13 maart 1659

Anthonis Jansz Blancken, overleden 1623-1625. Gehuwd met Lijsken Boelen