Benthem, Jan van (-<1546)

Jan van Benthem, mesmaker (1530), overleden < 1546 te Utrecht

Gehuwd met

Christina NN, overleden < 1546 te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Jan van Benthem wordt genoemd in het aankopen van een plecht op 9 augustus 1530.

In 1546 doet Willem van Benthem voor schepenen van Utrecht afstand ten behoeve van zijn zusters Anna en Anthonia van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn ouders Jan van Benthem en Christina.

Na de dood van Jan en Christina, worden Anna en Anthonia Jansdochter van Benthem eigenaar van de ‘erfenisse ende besterfenisse’. In 1553 wordt in het huis van de gezusters in de Nieuwstraat de boedel geïnventariseerd om de erfporties te bepalen. ‘Voir int huijs’ staan een witte kist die ook als zetel wordt gebruikt. Veel zitmeubelen hebben in die tijd ook een bergruimte. Verder staan er een ’tresoir’ met vier tinnen wijnkannen, een hemelbed met lakens, rode dekens, een beddeplank aan de voorkant om er niet uit te vallen en twee oorkussens. Er staan ook nog andere stoelen, een bakermand en een tafel zonder schragen. Voor de verlichting is er een koperen bekken met blaker. Verder wat matten en kleden, vier schotels, een spiegel en er hangt een schilderij aan de muur. ‘Int achterkeukentje’ is de open haard met daarboven een kruishaal, waaraan de potten en ketels boven het vuur kunnen worden gehangen. Verder tangen, een blaasbalg, baktobben, een trog, zeven kopen schalen, een snijbord en een houten zoutvaatje. Als meubilair staan er een oud tresoir en oude ruwplanken stoelen, twee houten voorraadkistjes, een paar manden, emmers en een koperen kandelaar. Op zolder staan een beddekoets en een bedstede met toebehoren, wat meubels, een vleeskuip met een beetje gezouten vlees en een tonnetje scharbier, een dunne biersoort. De zolder is de slaapplaats van de kinderen en er worden voorraaden opgeslagen. Er staan ook een wastobbe, een po en nog wat voorraadvaten. Alles bijelkaar een vrij sober eheel, en dat voor een huis in een tamelijk gegoede buurt.
Op 10 januari 1554 wordt een akte van uitkoop opgemaakt waarbij Willem en Engel, kinderen van Henrick Henricks, de nieuwe eigenaar worden van de boedel.

Op 11 juni 1588 testeert Anna Jan van Bentemsdr op Jan en Cristina Henrickx van Wijckersloot broer en zus, haar neef en nicht.

 

Uit dit huwelijk:

Anna Jans van Benthem, overleden > 11 juni 1588

Anthonia Jans van Benthem

Willem Jansz van Benthem. Gehuwd met Metjen NN