Cornelisz, Frans (->1603)

Frans Cornelisz, overleden > 31 december 1603

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_7. Nadere Toegang op inv. nr. 7 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_8. Nadere Toegang op inv. nr. 8 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr. 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 23 april 1594 Peter van der Cloes, schout Jutfaas Overeijnd, gerecht van Jutfaas, Johanna van Rijn van Jutfaes wed. Jhr Wouter van Baecxen, Frans Cornelisz van Bemmel en Jan Gerritsz bueren, comp. Johan van Huesden gemachtige van Oudmunster transporteren 4 morgen strekkend van Jutfaserwetering totte Hellingherkae toe aan Adriaen Ram.

In het register van Oudschildgeld van Jutfaas Overeind uit 1600 is opgenomen: Frans Cornelisz gebruiker van 4 morgen en van een halve hoeve.

Op 31 december 1603 verklaren Steven Franss timmerman alhier, Marten Lucass wonend hier en Frans Corneliss wonend Overeijnd van Jutphaes te Bunnik schuldig te wezen aan Ernst Huijbertss van Nijkercken en Andries Wouterss van Pallaes regeerders van de armenpot in de St Nicolaeskerck 200 car gu, 12 car gu 10 st. Hypotheek zijn huis op gront van de kerck omschreven als 4 september 1603. Onbelast alleen 4 gu Jaerl t.b.v. kerk van Bunnick, Naast: op 7 juni 1627 laten potmeesters van St Nicolaes deze plecht casseren als geheel betaald zijnde.

 

Kinderen:

Cornelis Fransz, overleden 1606-1615. Gehuwd met Annege Lamberts

Dirck Fransz van Bemmel

Steven Fransz van Bemmel, timmerman te Bunnik, overleden > 2 mei 1612. Gehuwd met Grietgen Martens

Jan Fransz van Bemmel. Gehuwd met Metgen Gerrits. Gehuwd op 27 september 1622 voor het gerecht te Utrecht met Catarina Cornelis Pereboom, dochter van Cornelis Jansz Peerboom en Marige Goesens

Lijsbeth Frans van Bemmel. Gehuwd op 12 augustus 1627 te Jutphaas met Anthonis Aertsz Bongenaer, deken (1635) en kerkmeester (1642) te Jutphaas, overleden > 11 februari 1667